In deze uitgave

Strategische ideeën genoeg. Dat is het probleem niet voor organisaties. Het gaat vaak mis als het gaat om de uitvoering van die strategie. Dat is het parool van adviseur Jacques Pijl in zijn boek ‘Strategie = Executie’. ‘Organisaties besteden te veel aandacht aan het waarom en verwaarlozen het hoe, de executie van hun strategie.’

Managers willen graag dat hun medewerkers het bedrijf positief onder de aandacht brengen op sociale media. De werkelijkheid is dat medewerkers dat eerder niet doen dan wel. Hoe kunnen organisaties hun mensen stimuleren om merkambassadeur te worden?

Heel lang beschouwden executives financieel kapitaal als hun meest waardevolle resource. Geld is echter allang niet meer schaars: het is goedkoop en in overvloed beschikbaar. Dat verandert alles: het gaat er niet meer om hoe kundig je duur, schaars financieel kapitaal investeert maar hoe goed je je menselijk kapitaal managet.

De taal die we gebruiken bij organiseren en veranderen heeft een hardnekkige ingenieursklank die wijst op een achterliggende machinemetafoor. Dat past steeds minder bij de uitdagingen waar organisaties voor staan. Kan je vanuit een andere metafoor naar veranderen kijken? Welke is daar dan geschikt voor? In dit artikel ga ik in op deze vragen en bepleit ik een spelmetafoor. In een vervolgartikel verken ik hoe je met zo’n andere metafoor methodisch aan de slag kunt gaan. Ik schets daartoe een ‘praatplaat’ die handen en voeten geeft aan veranderen als samenspel.

Als je CEO bent van een grote organisatie – of zelfs van een kleine – is het je belangrijkste verantwoordelijkheid te herkennen wanneer je organisatie een ingrijpende koerswijziging nodig heeft. Sterker nog, er is geen enkele grote ommezwaai mogelijk zonder dat jij zegt dat het moet. Tegelijkertijd ben je door je machtspositie en onschendbaarheid afgescheiden van informatie – misschien meer dan wie dan ook in de organisatie – die je aannames op de proef zou kunnen stellen en die je helpt om aan de horizon glorende kansen of bedreigingen te ontdekken. Om te doen wat je hoge positie van je vraagt, moet je ironisch genoeg op een of andere manier aan je verheven positie ontsnappen. Hoe kom je aan de informatie waarvan je niet weet dat je haar niet hebt?

In hun zoektocht naar de volgende generatie businessleiders vertrouwen veel organisaties op specifieke ontwikkelingsprogramma’s voor zichtbare hoogvliegers. Of ze zoeken kandidaten buiten de organisatie. Intussen blijft veel intern talent onopgemerkt. Hoe komt het dat die ‘verborgen leiders’ over het hoofd worden gezien en wat is ertegen te doen?

In de hectiek van alledag schieten managers snel in de oplossingsmodus, zonder te checken of ze het voorliggende probleem wel echt begrijpen. Hoe kom je snel en effectief tot een betere probleemdiagnose en creatievere oplossingen? In dit artikel wordt hiervoor een nieuwe aanpak beschreven: zeven praktijken om problemen anders te framen en daarmee tot soms onverwachte oplossingen te komen.

Te veel leiders kunnen de ‘weelde’ van het leiderschap niet dragen en gaan rare dingen doen. Wat zijn de oorzaken? Hoe verhinder je slecht leiderschap? Hoe schuldig zijn managementtrainers en wetenschappers? En de volgelingen, hoeveel boter hebben die op hun hoofd?

Alleen door de benadering van kwaliteit die zij nastreven te ‘leven’, kunnen leiders de verandering naar een cultuur van kwaliteit echt aansturen. Als ze een echt excellente organisatie willen realiseren, moeten ze leiden op een manier die daarvoor de voorwaarden schept. Over het in praktijk brengen van het Lean gedachtengoed met de nadruk op de rol van de leider schrijft Philip Holt in ‘Leidinggeven aan Lean transformaties - leading with Lean’.

Top 10 Management Executive
Hoek, M. (geïnterviewde) ... | 2013
Downloads: 1.831
interv...
Birkinshaw, J. | Cohen, J... | 2013
Downloads: 2.237
onderz...
Brockhoff, G.C. | 2013
Downloads: 2.437
analys...
Kesner, I. | Mooney, Chr.... | 2013
Downloads: 1.638
analys...
Bever, D. van | Christens... | 2013
Downloads: 2.375
onderz...
Brynjolfsson, E. | Hu, Y.... | 2013
Downloads: 1.791
analys...
Silfhout, L. van | 2013
Downloads: 1.856
case
Offerman, L. | Rosh, L. | 2013
Downloads: 1.757
onderz...
Lemaire, B. | 2013
Downloads: 1.666
analys...
Barneveld, P.D. (recensen... | 2013
Downloads: 3.807
boeksa...
Mijn downloads
Redactie Management & Organisatie | 2001
Downloads: 18
scan
Cervellon, M.-C. | Lirio, P. | 2017
Downloads: 11
analyse
Hek, H. de | Koster, M.B.M. de | Schoonderwoerd, P. | 1999
Downloads: 17
praktijkcase
Barneveld, P.D. (recensent) | Holt, Ph. | 2017
Downloads: 35
boeksamenvatting
Lane, K. | Larmaraud, A. | Yueh, E. | 2017
Downloads: 34
analyse
Laatst geselecteerde artikelen
Redactie Management & Organisatie | 1992
Downloads: 1.431
checklist
Dalen, J.Chr. van | 2000
Downloads: 3.535
lemma
Buitenhuis, R. | 2008
Downloads: 423
interview
Rijken, T. van der | Wilts, A. | 2013
Downloads: 1.549
onderzoek
Lee, H.J. van der | 1998
Downloads: 624
lemma