In deze uitgave

Focus, helderheid en executie, dat zijn de onmisbare ingrediënten om uit te groeien tot een high-performance-organisatie of -professional. Waarbij een neuslengte voorsprong al genoeg is, stelt consultant Paul Rulkens. Hij beschrijft in zijn boek Uitstekend, met als ondertitel High-performanceprincipes voor zakelijk en professioneel succes tien ‘uitstekende organisatieprincipes’ waarmee je zowel zakelijk als persoonlijk succes kunt realiseren.

De meeste CEO’s en boards denken dat het hun belangrijkste taak is om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren. Dat is het niet. Sterker: het leidt tot schade voor de onderneming. Aandeelhouders zijn geen eigenaars.

Als een onderneming de dingen waarin zij geacht wordt te excelleren niet goed uitvoert, is haar strategie verder van generlei waarde. Zowel je strategie als je executie moet gewoon goed zijn. Liever nog: uitmuntend. Hoe verbind je de richting die je onderneming op wil aan de dingen waar zij het best in is?

In de bijdrage in nummer 2 van ‘Management Executive’ bepleitte ik het denken over veranderen vanuit een spelmetafoor. De vraag is vervolgens hoe je zo’n metafoor handen en voeten geeft. In dit artikel1 bespreek ik dat ook spel methodische aspecten heeft. Door deze te onderkennen en eigen te maken zorg je ervoor dat een spelmetafoor niet vrijblijvend wordt, maar juist impact heeft. Ik geef een overzicht van die aspecten die als praatplaat kunnen dienen voor betrokkenen.

Het is niet niks, invulling geven aan de functie als CEO. Tussen 2000 en 2014 vertrok een kwart van de CEO’s van Fortune 500-bedrijven onvrijwillig, zegt The Conference Board. De bijwerkingen kunnen onthutsend zijn. Door gedwongen wisselingen van de wacht raken aandeelhouders jaarlijks naar schatting zo’n 112 miljard dollar aan marktwaarde kwijt, laat onderzoek van PwC (2014) onder ’s werelds 2500 grootste bedrijven zien. Ontmoedigende cijfers voor commissarissen die voor de zware opgave staan om CEO’s de deur te wijzen en intimiderend voor leiders die willen doorstoten naar de C-suite. Het mag duidelijk zijn dat anderszins capabele leiders en boards hier iets fout doen. De vraag is: wat?

Een succesvolle start-up maakt veelal drie fasen door: van start-up via transitie naar opschalen. Elke fase kent eigen uitdagingen, maar met name in de transitiefase moeten verschillende horden worden genomen. Parallel daaraan zal de start-upoprichter moeten meeveranderen en zich persoonlijk en professioneel ontwikkelen, als hij tenminste CEO van de groeiende onderneming wil blijven. In dit artikel wordt ingegaan op de te nemen horden, redenen waarom oprichter-CEO’s vaak worden vervangen en verschuivingen in focus, perspectief en gedrag die nodig zijn om de toppositie te behouden.

Gedwongen door de snel veranderende omgeving streven veel organisaties naar continue verandering en continu leren. Toch lukt dat maar weinig organisaties. Hoe komt dat? Het probleem is ‘het probleem’: dat is vaak niet helder verwoord. Hoe kom je tot een goede probleemformulering? En hoe kun je problemen vervolgens gestructureerd oplossen?

In 2012 werd Milos Labovic genomineerd voor ‘Beste Lobbyist van Brussel’. Hij verloor de strijd met twee stemmen (400 vs. 402). In ‘EU superlobby - Winnen in Brussel’ vertelt hij over zijn wederwaardigheden in het Brusselse. Een ambtenaar van de Europese Commissie (anoniem): ‘God verhoede dat dit boek in verkeerde handen komt.’

Organisaties of bedrijven innoveren niet vanzelf. Het zijn mensen die het doen. Als innovatie niet in jezelf ontstaat, gebeurt er niets. Waar moet je beginnen en hoe ga je verder? Daarover gaat ‘Innoveer jezelf - In 6 stappen innovatief in je werk’ van Gijs van Wulfen. Uitvinden kun je alleen, maar innoveren kun je alleen maar samen.

Top 10 Management Executive
Hoek, M. (geïnterviewde) ... | 2013
Downloads: 1.869
interv...
Birkinshaw, J. | Cohen, J... | 2013
Downloads: 2.282
onderz...
Brockhoff, G.C. | 2013
Downloads: 2.478
analys...
Kesner, I. | Mooney, Chr.... | 2013
Downloads: 1.674
analys...
Bever, D. van | Christens... | 2013
Downloads: 2.411
onderz...
Brynjolfsson, E. | Hu, Y.... | 2013
Downloads: 1.829
analys...
Silfhout, L. van | 2013
Downloads: 1.891
case
Offerman, L. | Rosh, L. | 2013
Downloads: 1.794
onderz...
Lemaire, B. | 2013
Downloads: 1.699
analys...
Barneveld, P.D. (recensen... | 2013
Downloads: 3.854
boeksa...
Mijn downloads
Barneveld, P.D. (recensent) | Wulfen, G. van | 2017
Downloads: 7
boeksamenvatting
Barneveld, P.D. (recensent) | Labovic, M. | 2017
Downloads: 5
boeksamenvatting
Astor, T. | Kieffer, D. | Repenning, N. | 2017
Downloads: 7
analyse
Vermaak, H. | 2017
Downloads: 4
analyse
Kauffeld, R. | Os, D. van | Souza, I. de | 2017
Downloads: 6
analyse
Laatst geselecteerde artikelen
Alken, H.E. | Geffen, G.H. van | 2004
Downloads: 537
praktijkcase
Weijers, R. | 2012
Downloads: 225
onderzoek
Neilson, G.L. | Wulf, J. | 2012
Downloads: 4.149
tool
Jonker, J. | Karsmakers, P. | Nijhof, A.H.J. | Pijkeren, M. van | 2005
Downloads: 672
verdieping
Commandeur, H.R. | Nuijten, A.L.P. | 2016
Downloads: 56
onderzoek