In deze uitgave

Duurzaamheid zit familiebedrijven in de genen. ‘Management Executive’ interviewde de directeuren van drie familiebedrijven. Marian Wagemakers van Dalco Food (maaltijdcomponenten van vlees- en vegetarische producten), Ben Tax van Rijk Zwaan (veredeling van groentezaden) en Henk Willem van Dorp van Van Dorp installaties. Wat ze gemeen hebben? Bij alle drie de bedrijven is het maximaliseren van winst geen doel op zich. Belangrijker is continuïteit.

Wie een organisatie wil veranderen, ontkomt er niet aan om ook zichzelf te veranderen. Je moet naar buiten én naar binnen kijken. De meeste veranderingsleiders doen dat niet.

Bedrijven blijven fuseren en overnemen, hoewel grotere organisaties zelden beter presteren. Voordelen van schaalvergroting worden meestal niet gerealiseerd door onvoldoende samenhang, overdreven verwachtingen en tegenreacties uit de markt. Ook is een valkuil een gebrek aan draagvlak en een tegenvallende overnamesom.

We weten het allemaal: tijd is geld. En we hebben er altijd te weinig van. Toch gaan de meeste organisaties slonzig om met het meest schaarse kapitaal van managers.

Geven je mensen alles om de onderneming vooruit te brengen? In dit artikel wordt een manier gepresenteerd om hun ongebruikte talent en energie vrij te maken – snel en tegen lage kosten. Wat moeten leiders doen om uit al hun mensen het beste te halen?

Een aanzienlijk deel van de organisatieveranderingen slaagt slechts gedeeltelijk of met onevenredig veel inspanning. Hoe kunnen organisaties voldoende veranderkracht ontwikkelen zodat duurzaam resultaat wél binnen handbereik komt? Gebruik vijf bouwstenen die doorslaggevend zijn voor het DNA van een realistische en duurzame veranderaanpak.

De tools die we gebruiken als richtsnoer voor onze investeringen, zijn blind voor de beste mogelijkheden om nieuwe banen en nieuwe markten te creëren. De grote ondernemingen investeren in het verkeerde soort innovaties.

Veel hedendaagse ondernemingen stellen zich ten doel de productiviteit te verhogen. Immers, hogere productiviteit leidt tot meer winst, is de gedachte. Toch blijkt dat niet in alle gevallen waar – en blijkt deze gedachte moeilijk te ontkrachten. Vooral bij dienstverlenende bedrijven staan de zaken er anders voor en leidt hogere productiviteit niet altijd tot hogere winstgevendheid, zoals wel vaak het geval is bij de assemblagelijn. Dienstverlenende bedrijven doen er goed aan productiviteit als een belangrijke strategische factor te zien en niet als het meest betrouwbare pad naar meer winstgevendheid.

(boeksamenvatting) Wat staat ons te wachten als de resultaten van ICT-ontwikkelingen in steeds kortere tijdsspannen ter beschikking komen? ‘The second machine age - Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies’ van MIT-hoogleraren Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, leest als voer voor pessimisten én optimisten. De auteurs zelf noemen zich optimist, want onze waarden en keuzes zullen de doorslag geven.

(boeksamenvatting) In ‘De Toekomst van het Nederlands Verdienmodel’, een reviewpublicatie van Stichting Maatschappij & Onderneming (SMO), reageren wetenschappers en ondernemers op het rapport ‘Naar een lerende economie’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Volgens de WRR moeten onderwijs en economie grondig worden hervormd.

Vier ziektebeelden die een executive kunnen hinderen en die misère brengen op de werkplek – en wat je eraan kunt doen.

Top 10 Management Executive
Hoek, M. (geïnterviewde) ... | 2013
Downloads: 330
interv...
Birkinshaw, J. | Cohen, J... | 2013
Downloads: 455
onderz...
Brockhoff, G.C. | 2013
Downloads: 404
analys...
Kesner, I. | Mooney, Chr.... | 2013
Downloads: 299
analys...
Bever, D. van | Christens... | 2013
Downloads: 500
onderz...
Brynjolfsson, E. | Hu, Y.... | 2013
Downloads: 356
analys...
Silfhout, L. van | 2013
Downloads: 450
case
Offerman, L. | Rosh, L. | 2013
Downloads: 318
onderz...
Lemaire, B. | 2013
Downloads: 225
analys...
Barneveld, P.D. (recensen... | 2013
Downloads: 686
boeksa...
Mijn downloads
McFarland, K.R. | Offringa, O. (recensent) | 2009
Downloads: 15
boeksamenvatting
Groen, A.H. | 1998
Downloads: 13
stappenplan
Laatst geselecteerde artikelen
Maes, R. | Sprokholt, A. | 2013
Downloads: 353
analyse
Barneveld, P.D. (recensent) | McDonald, D. | 2014
Downloads: 125
boeksamenvatting
Kets de Vries, M.F.R. | 2014
Downloads: 114
analyse
Boomsma, S. | 2004
Downloads: 153
analyse
Dun, Z. van | 2006
Downloads: 88
verdieping