In deze uitgave

Talentmanagement is essentieel voor organisaties. Maar veel bedrijven hebben talentmanagement tijdens de crisis op een laag pitje gezet. Nu de bedrijfsomzetten voorzichtig aantrekken, komt er weer ruimte voor talentmanagement. Hoe pakken bedrijven dat aan in hun praktijk? En waar moeten ze op letten? 'Je moet elkaar geregeld in de ogen kijken: pas jij met jouw talenten nog bij de organisatie? En andersom? Daar moet je echt de tijd voor nemen.'

In de markt voor flexibele arbeid voltrekt zich een revolutie. Decennialang bepaalden de intermediairs het spel. Door een aantal fundamentele trends verschuift de macht nu naar de inleners. Dat betekent dat met name HRM zich moet losmaken van de traditionele wijze van inhuren. De relatie inlener-flexwerker centraal stellen, leveranciers die hun toegevoegde waarde bewijzen en inhuur als een integraal proces zijn wezenskenmerken van professioneel inhuren.

Vertrouwen is cruciaal bij zakelijke relaties en deals. Zijn er manieren om erachter te komen of iemand betrouwbaar is?

Ziggo ontwikkelde zich met behulp van het 'high performing organisation'-raamwerk van een laag presterende organisatie naar een hoog presterende organisatie. Deze verandering werd mogelijk door een driejarig creatief en resultaat gedreven veranderprogramma, gericht op het integraal verbeteren van managers, medewerkers, teams en de organisatie, inclusief de samenwerkingsrelatie met outsourcepartners. Met deze casebeschrijving kunnen managers leren zelf een verandering naar een HPO vorm te geven en te leiden.

Bedrijven zijn traditioneel slecht in strategie-implementatie en organisatieverandering. In de huidige economie is flexibel kunnen veranderen onmisbaar om als organisatie te blijven bestaan. Experts bevestigen dat strategische verandering veel sneller en makkelijker wordt door in te spelen op de irrationele manier waarop mensen zich vaak gedragen. Maar bestuurders en managers houden niet van irrationeel. Ze zijn er niet voor opgeleid en in de meeste directiekamers is geen plek voor 'softe praatjes'. Zo wordt het kind met het badwater weggegooid. Daar is een oplossing voor. Nuchter uitleggen hoe het bij ons tussen de oren werkt, in termen van ons brein, spreekt bestuurders en managers aan. Sleutel tot succes is het feit dat 'irrationeel' gedrag veel voorspelbaarder en dus stuurbaarder blijkt te zijn dan bestuurders en managers in hun stoutste dromen durfden hopen. RESET Change is een aanpak die daar praktisch handen en voeten aan geeft.

Vier ziektebeelden die een executive kunnen hinderen en die misère brengen op de werkplek – en wat je eraan kunt doen.

Het valt niet mee om vandaag de dag een CEO te vinden die verduurzaming niet hoog op de agenda heeft staan. Tegelijkertijd blijken maar weinig leiders in staat hun onderneming daadwerkelijk te 'kantelen' en hun businessmodel fundamenteel te verduurzamen. Tenminste, dat vinden CEO's zelf, getuige een recent onderzoek onder meer dan duizend bestuursvoorzitters wereldwijd, uitgevoerd door Accenture samen met de Verenigde Naties (september 2013). Het beeld dat uit dit rapport opstijgt is er een van een hoge top in het Himalayagebergte, waar halverwege een relatief gemakkelijk bereikbaar basiskamp is opgericht.

Talloze culturele interventies binnen allerlei organisaties laten zien dat bedrijven die afzien van allesomvattende cultuurveranderingsinitiatieven, en in plaats daarvan focussen op drie specifieke elementen van organisatiecultuur, het meest succesvol zijn. Dus vergeet de monolithische changemanagementprogramma's en focus op drie elementen van organisatiecultuur die performance aansturen: kritieke gedragingen, bestaande culturele kenmerken en kritieke informele leiders, oftewel 'the critical few'.

In een lean-organisatie is iedereen (management en medewerkers) bezig met de vraag hoe het werk slimmer en beter kan. Een lean-organisatie moet stilstaan bij vraagstukken als: hoe kom ik tot vraaggericht werken, flexibele inrichting van processen, processen waarbij verspillingen tot een minimum beperkt zijn, hoe houd ik dagelijkse grip en overzicht op de operatie? De oplossing van deze vraagstukken brengt fundamentele veranderingen met zich mee. Wij beschrijven hier deze eerste stappen, de eerste succesvolle resultaten en de benodigde vervolgstappen om een daadwerkelijke doorbraak te creëren.

Leiderschapsontwikkeling en -opleiding zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Leiderschap wordt daarbij veelal benaderd als een proces dat is gebaseerd op hiërarchie, gefocust op individuele leiders van hoog niveau die volgers op lagere niveaus beïnvloeden. Deze leiderschapsbenadering legt de basis voor centralisatie van macht, wat tot allerlei nadelige, soms desastreuze uitkomsten kan leiden. We onderzoeken twee krachtige medicijnen tegen deze simplistische, hiërarchische formulering van leiderschap: zelfleiderschap en gedeeld leiderschap.

(boeksamenvatting)
De talloze organisaties die worstelen om duurzaam ondernemen structureel en consequent door te voeren, moeten op basis van harde feiten en cijfers rationele beslissingen kunnen nemen. Sustainable Business Modeling: een besluitvormingsinstrumentvoor duurzame bedrijfsvoering gaat over een nieuwe aanpak om beslissingen over duurzaamheid uit de subjectieve sfeer te halen.

(boeksamenvatting)
Alle onderhandelingen, groot of klein, zijn chaotisch en onvoorspelbaar omdat ze plaatsvinden in een veranderlijke en vaak onvoorspelbare omgeving. In De kunst van het onderhandelen Leer inspelen op lastige situaties legt Michael Wheeler (Harvard Business School) de fijne kneepjes van het metier uit.

Top 10 Management Executive
Hoek, M. (geïnterviewde) ... | 2013
Downloads: 264
interv...
Birkinshaw, J. | Cohen, J... | 2013
Downloads: 384
onderz...
Brockhoff, G.C. | 2013
Downloads: 335
analys...
Kesner, I. | Mooney, Chr.... | 2013
Downloads: 245
analys...
Bever, D. van | Christens... | 2013
Downloads: 404
onderz...
Brynjolfsson, E. | Hu, Y.... | 2013
Downloads: 309
analys...
Silfhout, L. van | 2013
Downloads: 394
case
Offerman, L. | Rosh, L. | 2013
Downloads: 258
onderz...
Lemaire, B. | 2013
Downloads: 181
analys...
Barneveld, P.D. (recensen... | 2013
Downloads: 559
boeksa...
Mijn downloads
Dalen, J.Chr. van | 1998
Downloads: 8
lemma
Daatselaar, M.R.C. | Duijm, R.M.M.J. | 1997
Downloads: 13
checklist
Redactie Management & Organisatie | 1998
Downloads: 12
checklist
Kwast, B. van der | 1998
Downloads: 13
checklist
Laatst geselecteerde artikelen
Caluwé, L.I.A. de | Knoop, L. | Muller, M. | 2009
Downloads: 136
onderzoek
Effing, R. | 2010
Downloads: 159
tool
Dohle, M. | 2006
Downloads: 44
richtlijnen
Koning, P. de | 2006
Downloads: 46
verdieping
Rossum, W. van | 2000
Downloads: 55
voorwoord special