In deze uitgave

Duurzaamheid zit familiebedrijven in de genen. ‘Management Executive’ interviewde de directeuren van drie familiebedrijven. Marian Wagemakers van Dalco Food (maaltijdcomponenten van vlees- en vegetarische producten), Ben Tax van Rijk Zwaan (veredeling van groentezaden) en Henk Willem van Dorp van Van Dorp installaties. Wat ze gemeen hebben? Bij alle drie de bedrijven is het maximaliseren van winst geen doel op zich. Belangrijker is continuïteit.

Wie een organisatie wil veranderen, ontkomt er niet aan om ook zichzelf te veranderen. Je moet naar buiten én naar binnen kijken. De meeste veranderingsleiders doen dat niet.

Bedrijven blijven fuseren en overnemen, hoewel grotere organisaties zelden beter presteren. Voordelen van schaalvergroting worden meestal niet gerealiseerd door onvoldoende samenhang, overdreven verwachtingen en tegenreacties uit de markt. Ook is een valkuil een gebrek aan draagvlak en een tegenvallende overnamesom.

We weten het allemaal: tijd is geld. En we hebben er altijd te weinig van. Toch gaan de meeste organisaties slonzig om met het meest schaarse kapitaal van managers.

Geven je mensen alles om de onderneming vooruit te brengen? In dit artikel wordt een manier gepresenteerd om hun ongebruikte talent en energie vrij te maken – snel en tegen lage kosten. Wat moeten leiders doen om uit al hun mensen het beste te halen?

Een aanzienlijk deel van de organisatieveranderingen slaagt slechts gedeeltelijk of met onevenredig veel inspanning. Hoe kunnen organisaties voldoende veranderkracht ontwikkelen zodat duurzaam resultaat wél binnen handbereik komt? Gebruik vijf bouwstenen die doorslaggevend zijn voor het DNA van een realistische en duurzame veranderaanpak.

De tools die we gebruiken als richtsnoer voor onze investeringen, zijn blind voor de beste mogelijkheden om nieuwe banen en nieuwe markten te creëren. De grote ondernemingen investeren in het verkeerde soort innovaties.

Veel hedendaagse ondernemingen stellen zich ten doel de productiviteit te verhogen. Immers, hogere productiviteit leidt tot meer winst, is de gedachte. Toch blijkt dat niet in alle gevallen waar – en blijkt deze gedachte moeilijk te ontkrachten. Vooral bij dienstverlenende bedrijven staan de zaken er anders voor en leidt hogere productiviteit niet altijd tot hogere winstgevendheid, zoals wel vaak het geval is bij de assemblagelijn. Dienstverlenende bedrijven doen er goed aan productiviteit als een belangrijke strategische factor te zien en niet als het meest betrouwbare pad naar meer winstgevendheid.

(boeksamenvatting) Wat staat ons te wachten als de resultaten van ICT-ontwikkelingen in steeds kortere tijdsspannen ter beschikking komen? ‘The second machine age - Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies’ van MIT-hoogleraren Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, leest als voer voor pessimisten én optimisten. De auteurs zelf noemen zich optimist, want onze waarden en keuzes zullen de doorslag geven.

(boeksamenvatting) In ‘De Toekomst van het Nederlands Verdienmodel’, een reviewpublicatie van Stichting Maatschappij & Onderneming (SMO), reageren wetenschappers en ondernemers op het rapport ‘Naar een lerende economie’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Volgens de WRR moeten onderwijs en economie grondig worden hervormd.

Vier ziektebeelden die een executive kunnen hinderen en die misère brengen op de werkplek – en wat je eraan kunt doen.

Top 10 Management Executive
Hoek, M. (geïnterviewde) ... | 2013
Downloads: 302
interv...
Birkinshaw, J. | Cohen, J... | 2013
Downloads: 427
onderz...
Brockhoff, G.C. | 2013
Downloads: 379
analys...
Kesner, I. | Mooney, Chr.... | 2013
Downloads: 288
analys...
Bever, D. van | Christens... | 2013
Downloads: 456
onderz...
Brynjolfsson, E. | Hu, Y.... | 2013
Downloads: 338
analys...
Silfhout, L. van | 2013
Downloads: 432
case
Offerman, L. | Rosh, L. | 2013
Downloads: 296
onderz...
Lemaire, B. | 2013
Downloads: 212
analys...
Barneveld, P.D. (recensen... | 2013
Downloads: 629
boeksa...
Mijn downloads
Bilsen, V. | Buyst, E. | Vanhoudt, P. | 2000
Downloads: 9
analyse
Lamperjee, N. | 2000
Downloads: 11
lemma
De Voldere, I. | Sleuwaegen, L. | 1999
Downloads: 10
analyse
Lekkerkerker, F. | Nordhausen, S. | 2004
Downloads: 10
model
Lamperjee, N. | 1998
Downloads: 12
lemma
Laatst geselecteerde artikelen
Goor, A.R. van | Loa, D.C. | 1998
Downloads: 113
analyse
Boonstra, J.J. | Caluwé, L.I.A. de | 2006
Downloads: 623
analyse
Herst, A.C.C. | Oude Elberink, B.G. | Tourani Rad, A. | 1999
Downloads: 69
analyse
Evers, F. | Gravesteijn, M. | Molenveld, M. | Wilderom, C.P.M. | 2011
Downloads: 322
onderzoek