In deze uitgave

Het werkboek Werken met Leren Veranderen is een welkome aanvulling op het standaardwerk Leren Veranderen van Léon de Caluwé en Hans Vermaak. Een ruim 500 pagina’s tellend boek vol beschouwingen, onderzoeken, cases en oefeningen van uiteenlopende veranderaars. Vanuit het gedachtegoed van het duo van de befaamde kleurenleer. ‘We wilden laten zien wat veranderaars in hun praktijk doen en navolgbare oefeningen maken.’

Steeds vaker worden bedrijfstakken ontwricht als gevolg van nieuwe digitale technologieën. En meestal zijn zittende ondernemingen er het slachtoffer van. Dat hoeft echter niet te gebeuren, mits ze zich bewust zijn van hun eigen drempels en beperkingen en op tijd in actie komen.

Over de belangrijkste meeteenheden waarmee naar het rendement van marketinginspanningen wordt gekeken, doen nogal wat misverstanden de ronde. Deze metrics worden vaak verkeerd gebruikt. Hoe moet het wel?

Agile innovatiemethoden hebben een revolutie teweeggebracht in de informatietechnologie. De afgelopen 25 tot 30 jaar hebben ze de succespercentages en speed-to-market in de softwareontwikkeling sterk opgevoerd, en gaven ze een boost aan de motivatie en productiviteit van IT-teams.

Grootschalige ontwikkelings- en innovatieprojecten waarin partijen uit meerdere bedrijfstakken samenwerken, zijn over het algemeen zeer complex. Wat kunnen we leren van cross-industry teams die hun bijna onuitvoerbare taak tot een goed eind hebben gebracht?

Start-ups zijn een belangrijke bron van innovatiekracht, zij weten als eerste nieuwe technologie te vertalen naar producten en diensten. Geen wonder dat al langer gevestigde bedrijven vaak met enige afgunst naar start-ups kijken, en overname of nauwe samenwerking zien als dé strategische mogelijkheid om snel zelf te innoveren. De niet zelden forse verschillen in cultuur en attitude tussen start-ups en ‘oude’ ondernemingen kunnen deze samenwerking echter ook ernstig frustreren. Zogeheten ‘corporate accelerators’, bedrijfsversnellers, kunnen daarbij een belangrijke en vruchtbare rol spelen – mits ze zorgvuldig worden ontworpen en ingezet en voor zowel start-up als onderneming echte toegevoegde waarde creëren.

De meeste bedrijven hebben sterke operationele leiders, met de juiste vaardigheden om de status quo te handhaven. Veel schaarser echter, zijn leiders met de kennis, ervaring en het vertrouwen om hedendaagse ‘wicked problems’ aan te pakken. Hoe ontwikkel en behoud je strategische leiders die leiding kunnen geven aan de grootschalige bedrijfstransformaties die noodzakelijk zijn in snel veranderende businessomgevingen? 10 principes helpen om potentieel strategisch leiderschap in jouw bedrijf te ontsluiten.

Tachtig procent van alle innovatieprojecten haalt de markt niet eens. Geen wonder dat velen innovatie als een doolhof ervaren. Gelukkig is er een gids: Gijs van Wulfen, auteur van Het innovatiedoolhof - 4 routes naar een succesvolle new businesscase.

Een belangrijke taak voor iedere samenleving is de vaardigheden van mensen te vergroten en te verrijken. En dan vooral het vermogen tot samenwerken. Richard Sennett, hoogleraar cultuursociologie aan de London School of Economics en New York University, legt uit in Samen - Een pleidooi voor samenwerken en solidariteit dat de moderne samenleving er juist voor zorgt dat dit vermogen afneemt. Maar hij biedt ook een uitweg.

Top 10 Management Executive
Hoek, M. (geïnterviewde) ... | 2013
Downloads: 1.417
interv...
Birkinshaw, J. | Cohen, J... | 2013
Downloads: 1.781
onderz...
Brockhoff, G.C. | 2013
Downloads: 1.948
analys...
Kesner, I. | Mooney, Chr.... | 2013
Downloads: 1.309
analys...
Bever, D. van | Christens... | 2013
Downloads: 1.875
onderz...
Brynjolfsson, E. | Hu, Y.... | 2013
Downloads: 1.448
analys...
Silfhout, L. van | 2013
Downloads: 1.500
case
Offerman, L. | Rosh, L. | 2013
Downloads: 1.396
onderz...
Lemaire, B. | 2013
Downloads: 1.295
analys...
Barneveld, P.D. (recensen... | 2013
Downloads: 2.555
boeksa...
Mijn downloads
Schiphorst, W.W.J. | 2000
Downloads: 15
lemma
Veenman, J. | 2016
Downloads: 29
onderzoek
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads: 29
onderzoek
Burger, M. | Heuvel, S. van den | Nullens, P. | Pleeging, E. | 2016
Downloads: 27
onderzoek
Blom, P. | Toxopeus, H. | 2016
Downloads: 26
onderzoek
Laatst geselecteerde artikelen
Christensen, C.M. | Johnson, M.W. | Rigby, D. | 2002
Downloads: 488
analyse
Hobo, S. | Peters, R. | 2006
Downloads: 1.668
verdieping
Lu, Z. | McColl-Kennedy, J. | Patterson, P. | Smith, A. | 2010
Downloads: 448
onderzoek
Man, H. de | 2001
Downloads: 500
recensie
Ertel, Chris | Solomon, Lisa K. | 2014
Downloads: 1.000
analyse