inleiding
Management, organisatie en ons brein
Commandeur, H.R. | Man, H. de | Meché, F. van der
Management & Organisatie, 2012
Recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen zijn van belang voor management en organisatie. Vooronderstellingen over menselijk gedrag op dit gebied moeten mogelijk worden bijgesteld in het licht van de snelle ontwikkeling van neurowetenschappelijk onderzoek. Dat is een reden voor M&O om met een themanummer aandacht te schenken aan de neurowetenschappen in relatie met management en organisatie. Vanuit verschillende wetenschappen wordt de vraag beantwoord wat de betekenis is van recente kennis van het brein voor de theorie en praktijk van organiseren, management en leiderschap. Deze kennis is nog geen onderdeel van het standaardrepertoire in ons vakgebied, maar de lezer zal er zeker kennis van hebben genomen via de popularisering van de neurowetenschappen in de afgelopen jaren. Zonder te claimen dat hier direct van een ‘revolutie’ in het denken sprake is, laten de verschillende bijdragen zien hoe kennis van het brein van belang is voor het begrijpen, inrichten en leiden van organisaties. Vanzelfsprekendheden op het gebied van de vrije wil en de rationaliteit van besluitvorming worden van vraagtekens voorzien. Dit heeft gevolgen voor hoe wij het handelen van managers en bestuurders begrijpen. De diverse verzameling bijdragen in dit themanummer laat niet alleen het potentiële belang van neurowetenschappelijke inzichten voor ons vakgebied zien, maar toont ook de noodzaak aan van toegespitst empirisch onderzoek van management- en organisatieproblemen in hun reële context.
Deze auteur publiceerde ook
Coun, M. | Man, H. de | 2014
Downloads: 1.514
boekbespreking
Meché, F. van der | 2012
Downloads: 1.047
analyse
Meché, F. van der | Opheij, W. | 2012
Downloads: 1.089
onderzoek
Bosch, F.A.J. van den | Commandeur, H.R. | Heij, K. | Volberda, H.W. | 2013
Downloads: 1.688
onderzoek
Commandeur, H.R. | Nuijten, A.L.P. | 2016
Downloads: 159
onderzoek
Man, H. de | 2001
Downloads: 738
recensie
Homan, Th. | Man, H. de | 2015
Downloads: 680
boekbespreking
Commandeur, H.R. | Rijsenbilt, A. | 2011
Downloads: 2.860
onderzoek
Commandeur, H.R. | Huijsman, R. | Vries, J. de | 2007
Downloads: 1.120
reflectie
Anderen downloaden ook deze publicaties
Barneveld, P.D. (recensent) | Moon, Y. | 2011
Downloads: 924
boeksamenvatting
Lamperjee, N. | 2002
Downloads: 1.057
lemma
Carstedt, G. | Senge, P.M. | 2001
Downloads: 541
analyse
Redactie Management Executive | 2004
Downloads: 157
tool
Rampersad, H. | 2003
Downloads: 1.139
scan
Raynor, M.E. | 2008
Downloads: 387
boeksamenvatting
Hart, W. | Zanten, M. van (journaliste) | 2015
Downloads: 1.580
interview
Barneveld, P.D. (recensent) | Scharmer, C.O. | 2010
Downloads: 1.833
boeksamenvatting
Illeris, K. | 2010
Downloads: 3.926
analyse
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | 2001
Downloads: 354
analyse