onderzoek
Wat doen netwerkmanagers eigenlijk? Management van publieke-sectornetwerken in de praktijk
Beemer, F.A. | Huiszoon, N. | Mossevelde, F. van | Raab, J.
Management & Organisatie, 2018
In de afgelopen decennia zijn publieke-sectornetwerken steeds belangrijker geworden voor de productie van publieke goederen en diensten. De kennis over hoe deze netwerken gemanaged worden is echter nog steeds beperkt. Deze studie verkent daarom de taken, activiteiten en het gedrag van managers van netwerken in de publieke sector in de dagelijkse praktijk. Netwerkmanagers in de Nederlandse gezondheidssector en criminaliteitspreventie werden geobserveerd en zij voerden tevens een zelfevaluatie uit. De bevindingen geven uitsluitsel over met welke taken en activiteiten netwerkmanagers bezig zijn, hoe zij hun tijd besteden en welke taken zij zelf belangrijk vinden.
Deze auteur publiceerde ook
Beemer, F.A. | 2004
Downloads: 855
analyse
Beemer, F.A. | 2004
Downloads: 853
verdieping
Beemer, F.A. | Camps, Th. | Kastelein, N. | 2007
Downloads: 803
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties
Fröhlichs RC, ir. H.J.M. |
Downloads: 49
PE Organisatie en process...
Bruinooge, drs. R.J.F. | 1995
Downloads: 37
Management accounting &am...
Kemperman, drs. E. | 2008
Downloads: 141
Organisatie en processen
Hoek, D. van | Meulen, W. van der | 2017
Downloads: 33
Ontwikkeling financiële f...
Hoeksema, M. | 2016
Downloads: 48
Management control
Schoute, M. | 2016
Downloads: 93
Management accounting &am...
Kieft RA, drs. R.M. | 2015
Downloads: 41
Persoonlijke ontwikkeling
Kieft RA, drs. R.M. | 2014
Downloads: 67
Management accounting &am...
Kieft RA, drs. R.M. | 2015
Downloads: 58
Finance & treasury
Bovenkamp, S. van den | 2017
Downloads: 51
interview