boeksamenvatting
Zijn de bazen gek geworden?
Kets de Vries, M.F.R.
Management Executive, 2007
Van Clinton tot Cruyff, ieder jaar verschijnen er honderden boeken over leiders en hun leiderschap. Ook de managementliteratuur omarmt het thema. Maar in tegenstelling tot de algemene literatuur laat dit genre leiders als rationele wezens zien. Misschien omdat we die boeken kopen voor advies? De hoop dat het imiteren van onze rolmodellen ook ons wat superpower zal verschaffen? De adviesboeken laten in elk geval zelden de irrationele kant van leiders zien. Laat staan dat ze suggereren dat de successen van deze rolmodellen voortkomen uit een psychisch trauma, een verwrongen zelfbeeld, misplaatste ijdelheid of een voortdurend gevoel van tekortschieten. In ‘Wat leiders drijft’ legt Manfred F.R. Kets de Vries de leider op de divan. Zijn leiders gemankeerde persoonlijkheden? Een zekere vorm van gekte is ieder geval normaler dan we denken.
Deze auteur publiceerde ook
Barneveld, P.D. (recensent) | Kets de Vries, M.F.R. | 2012
Downloads: 2.357
boeksamenvatting
Kets de Vries, M.F.R. | 2006
Downloads: 840
analyse
Kets de Vries, M.F.R. | 2014
Downloads: 1.510
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties