leidinggeveninstrument, veranderingsinstrument
De DINAMO: het meten van weerstand tegen organisatieverandering
Metselaar, E.E. | Wortelboer, F.
Handboek Organisatie Instrumenten, 1996
De DINAMO is een zelfbeoordelingslijst en kan tegelijkertijd onder grote groepen managers worden uitgezet. De eenvoudige opzet van de vragenlijst maakt een snelle verwerking van de resultaten mogelijk. Organisatieadviseurs en veranderingsmanagers maken gebruik van de DINAMO om in het voortraject van complexe organisatieveranderingen een inschatting te maken van de slaagkans ervan. De informatie uit de DINAMO is bij uitstek geschikt om een passende implementatiestrategie te ontwerpen. Daarnaast vormen de resultaten een waardevol startpunt voor bijvoorbeeld workshops en managementconferenties. Wetenschappelijk onderzoekers maken gebruik van de DINAMO om inzicht te verkrijgen in de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het slagen of falen van organisatieveranderingen.
Deze auteur publiceerde ook
Kolk, J. van der | Metselaar, E.E. | 1998
Downloads: 11.444
diagnosemodel, innovatie-...
Meer, R. van der | Metselaar, E.E. | 1993
Downloads: 642
diagnose-instrument, kwal...
Metselaar, E.E. | 2003
Downloads: 1.901
diagnose-instrument
Metselaar, E.E. | Reineke, C.E. | 1999
Downloads: 1.797
diagnose-instrument, orga...
Boom, J.M. | Metselaar, E.E. | 1999
Downloads: 2.404
diagnose-instrument, mode...
Kock, H. de | Metselaar, E.E. | 2004
Downloads: 1.837
tool
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schruijer, S.G.L. | Vansina, L.S. | 2007
Downloads: 1.613
analyse
- | 2012
Downloads:
Management accounting &am...
Claes, dr. P.C.M. | 2009
Downloads:
Management accounting &am...
Rovers, drs. M.C. | Steenbergen RC, ir. J. | 2008
Downloads: 2
Financial accounting en v...
Steenbergen RC, ir. J. | Vries, drs. A. de | 2011
Downloads:
Ontwikkeling financiële f...
Dankers-van der Spek, M. | 2009
Downloads: 3.911
model
Buis RA, drs. A. | Lasance, A. | 2014
Downloads: 233
Informatiemanagement
Kaplan, S. | Sawhney, M. | 2000
Downloads: 557
analyse
Stertefeld, T. | Wilderom, C.P.M. | Wouters, M.J.F. | 2009
Downloads: 1.782
verdieping
Mogendorff, D.M. | Strikwerda, J. | 2007
Downloads: 5.090
verdieping