reflectie
De technologie van het digitale beeld
Maes, R.
Management & Organisatie, 2010
De titel van dit artikel doet wellicht de wenkbrauwen fronsen: hoezo ‘digitale beeld’? Wie de euvele moed samenraapt om de ICT-agenda van organisaties erop na te lezen, zal die term in geen velden of wegen tegenkomen. Organisaties zijn te exclusief gericht op interne, systeemgedreven optimalisatie en te verstrikt geraakt in hun eigen denkpatronen, procedures, beleidsplannen en dergelijke. Ze worstelen amechtig met hun oude infrastructuren, dan wel zijn volop in de weer om deze van de toekomst te creëren. Ze hebben er geen oog voor dat we op dit ogenblik een fundamentele overgang meemaken in ICT, waarin de digitale beeldcultuur een dominante rol speelt. Ik geef eerst een analyse van de huidige manier van denken in ICT-land; ik introduceer hiervoor de term ‘machinedenken’. Dit denken wordt doorkruist door de opkomst van wat ik bij voorkeur apparaten noem. Vervolgens bespreek ik de betekenis van de doorbraak van technische beelden en van hun digitaal karakter.
Deze auteur publiceerde ook
Maes, R. | Parson, B. | 2000
Downloads: 538
beschouwing
Maes, R. | Sprokholt, A. | 2013
Downloads: 2.721
analyse
Maes, R. | 2000
Downloads: 1.004
beschouwing
Anderen downloaden ook deze publicaties