Over de Grenzen
Grote inspiratiebron voor het domein van de organisatiestudies. Toelichting bij Weick
Blomme, R.J.
Management & Organisatie, 2017
U bent niet ingelogd, daarom kan deze koopoptie niet op de juiste wijze gevalideerd worden!