Ketenkwaliteit
Van logistiek naar supply chain management
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W.
Sigma, 2006
. Producten worden steeds meer een dienst. We kopen geen auto, maar mobiliteit, we kopen geen kopieermachine, maar ongestoorde documentstromen, et cetera. Die ‘verdienstelijking’ vraagt afstemming van vele interne en externe processen en een perfecte kwaliteit van de interne organisatie. Die afstemming gebeurt met Supply Chain Management (SCM). In dit artikel zal worden ingegaan op een aantal aspecten van SCM, te weten: logistieke service, het meten van logistieke kwaliteit via de Balanced Scorecard en benchmarking, succesvole ketens en de rol van de kwaliteitsmanager bij SCM. .
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties