7-basic tools, auditor, Awards, algemeen, goeroes in kwaliteitszorg, new 7 tools
Organisatiekunde en kwaliteitszorg
Lemaire, ir. P. | Rouppe van der Voort, drs. M.
HIKZ,
1.6 Organisatiekunde en kwaliteitszorg Het organiseren van kwaliteitszorg heeft betrekking op consolideren – blijven voldoen aan de klantwensen – en op veranderen – inspelen op de veranderende wensen van de stakeholders. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk onder de organisatie van kwaliteit verstaan de organisatiestructuur die nodig is om de hiervoor genoemde facetten (consolideren en veranderen) van kwaliteitszorg als managementfunctie te kunnen uitoefenen. Aan de orde komt de bedrijfsorganisatie, organisatie van de productkwaliteit, organisatie van de proceskwaliteit, organisatie van de kwaliteit van een managementsysteem, organisatie van de kwaliteit van de organisatie, organisatie van de kwaliteit van het netwerk. De concrete organisatie van de kwaliteitszorg wordt in de praktijk door veel factoren bepaald. Een belangrijke factor is de reikwijdte van het kwaliteitsbeleid, en of de ‘zorg’ zich beperkt tot de productkwaliteit dan wel uitstrekt tot de kwaliteit van de eigen organisatie of nog verder. Daarnaast zijn van belang de subfuncties voor het realiseren van de betreffende kwaliteit en de elementen van het bijbehorende managementproces.
Deze auteur publiceerde ook
Lemaire, ir. P. | Vaal, ir. C.D.R. de | 1998
Downloads: 971
Leveranciersselectie en -...
Lemaire, ir. P. | Waszink, prof. ir. A.C. | 1999
Downloads:
organisatiecultuur, algem...
Rouppe van der Voort, drs. M. | 2002
Downloads:
Persoonlijke kwaliteit
Lemaire, ir. P. | Rouppe van der Voort, drs. M. |
Downloads:
kwaliteitsborging, systee...
Lemaire, ir. P. | 2002
Downloads:
opleiding, persoonscertif...
Anderen downloaden ook deze publicaties