kwaliteitsborging, systeemcertificatie
Kwaliteitsborging
Lemaire, ir. P. | Rouppe van der Voort, drs. M.
HIKZ,
1.8 Kwaliteitsborging Kwaliteitsborging betreft het geheel aan acties om het kwalitatief functioneren van een organisatie op peil te houden, waarbij twee vragen aan de orde zijn: is het kwaliteitssysteem compleet?, en: functioneert het kwaliteitssysteem daadwerkelijk? Certificatie is niet alleen van belang omdat afnemers dat wensen, maar ook om het kwaliteitsbewust denken in de organisatie te bevorderen.
Deze auteur publiceerde ook
Lemaire, ir. P. | Vaal, ir. C.D.R. de | 1998
Downloads: 970
Leveranciersselectie en -...
Lemaire, ir. P. | Waszink, prof. ir. A.C. | 1999
Downloads:
organisatiecultuur, algem...
Lemaire, ir. P. | Rouppe van der Voort, drs. M. |
Downloads:
7-basic tools, auditor, A...
Rouppe van der Voort, drs. M. | 2002
Downloads:
Persoonlijke kwaliteit
Lemaire, ir. P. | 2002
Downloads:
opleiding, persoonscertif...
Anderen downloaden ook deze publicaties