Leveranciersselectie en -evaluatie, algemeen, Proceskwaliteit, algemeen
Trends in zakelijke relaties
Lemaire, ir. P. | Vaal, ir. C.D.R. de
Sigma, 1998
Trends in zakelijke relaties Voor (kwaliteits)managers is het van belang bij het aangaan van zakelijke relaties verantwoorden keuzen te maken waarbij bijdragen en risico's zorgvuldig worden afgewogen. Daarbij is belangrijk, dat vantevoren is overdacht hoe het beheer van de relatie zal worden ingericht teneinde risico's binnen aanvaardbare grenzen te houden. In het artikel worden handreikingen geboden voor het doen van verantwoorde keuzen hierin.
Deze auteur publiceerde ook
Lemaire, ir. P. | Waszink, prof. ir. A.C. | 1999
Downloads:
organisatiecultuur, algem...
Lemaire, ir. P. | Rouppe van der Voort, drs. M. |
Downloads:
7-basic tools, auditor, A...
Lemaire, ir. P. | Rouppe van der Voort, drs. M. |
Downloads:
kwaliteitsborging, systee...
Vaal, ir. C.D.R. de | 1997
Downloads:
Informatietechnologie, IN...
Lemaire, ir. P. | 2002
Downloads:
opleiding, persoonscertif...
Anderen downloaden ook deze publicaties