kritiekepadmethode en bar charts, new 7 tools, project excellence model, project excellence model, algemeen
De nieuwe 7 instrumenten (new 7 tools)
Maas, ir. J.G.V.
HIKZ,
2.22 De nieuwe 7 instrumenten (new 7 tools) De 7 instrumenten die in dit hoofdstuk worden behandeld, zijn niet nieuw. Ze worden 'nieuw' genoemd om ze te onderscheiden van de zeven statistische hulpmiddelen. Ze zijn bedoeld om met deze 7 statistische hulpmiddelen te worden gebruikt en ze concentreren zich op het planningsproces. Behandeld worden: overeenkomstdiagram, interrelatiediagram, boomdiagram, matrix-diagram, matrix-gegevensanalyse en prioriteitenmatrix, Proces Beslissings Programma Kaart en het pijldiagram.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties