7-basic tools, Pareto-analyse
De 7 statistische hulpmiddelen ('7 tools')
Dewaide, ir. H.Th.
HIKZ,
2.3 De 7 statistische hulpmiddelen ('7 tools') In dit hoofdstuk worden de 7 statistische hulpmiddelen en hun toepassing besproken, te weten: Pareto-gram, visgraatdiagram, histogram, regelkaarten, stroomdiagram, spreidings- of correlatiediagram. Benadrukt wordt dat het probleem veelal het systematisch gebruik en het consequent toepassen van deze middelen is. Aan het einde van het hoofdstuk worden nog diverse andere hulpmiddelen genoemd.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties