rationele besluitvorming
Rationele besluitvorming
Maas, ir. J.G.V.
KIP,
Rationele besluitvorming, overwegingen zichtbaar maken Beslissen is een keuze maken tussen alternatieven. De meeste beslis singen worden intuïtief genomen, maar als er grote belangen op het spel staan wordt er langer over nagedacht. Dan komen twee aspecten aan de orde: wíe neemt de beslissing en hóe komt het besluit tot stand. Bij dit proces van rationele besluitvorming kunt u de volgende fasen onderscheiden: ode voorbereidingsfase, ode keuze tussen een aantal opties, ode invoeringsfase en ode evaluatie of het gewenste doel is bereikt. Een goede voorbereiding bevordert niet alleen de kwaliteit van de beslissing, maar wat zeker zo belangrijk is, er ontstaat in veel gevallen als vanzelfsprekend een consensus ten aanzien van wat de beste optie is. Dit bevordert de acceptatie van het genomen besluit. Bij een gestructureerd beslissingsproces kunt u gebruikmaken van matrices om eisen en wensen tegen alternatieven af te wegen. Zogenaamde beslissingsbomen kunt u toepassen om de risico's en de gewenste beslissingsstijl in kaart te brengen. Door deze instrumenten maakt u de overwegingen achter een besluit letterlijk zichtbaar. Dit biedt handvaten om de traditioneel elkaar tegenwerkende krachten van tijd en kwaliteit met elkaar in evenwicht te brengen. De structurele benadering biedt tevens het voordeel om eventuele discussies te vrijwaren van sterke emotionele invloeden.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaufeli, W. | 2015
Downloads: 736
onderzoek
Vorstenbosch, J.M.G. | 2017
Downloads: 555
Het Veld
Bolden, R. | 2017
Downloads: 330
Over de Grenzen
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads:
Management control
Hau L. Lee | 2006
Downloads:
Leveranciersselectie en -...
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W. | 2006
Downloads: 1
Ketenkwaliteit
Esmark, C. | Gligor, D. | 2016
Downloads: 366
analyse
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads: 651
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.415
BIV/AO