new 7 tools
Instrumenten voor probleemoplossen
Maas, ir. J.G.V.
KIP, 2003
Instrumenten voor probleemoplosssen Bij probleemoplossen staan u diverse instrumenten ter beschikking. Zij helpen onder meer bij het genereren van ideeën, bij het bereiken van consensus in groepsprocessen, het maken van onderscheid tussen oorzaken en gevolg, bij analyse en planning. Een aantal instrumenten staat bekend als 'de zeven basishulpmiddelen', een aantal andere valt onder de verzamelnaam de 'nieuwe 7 instrumenten'. Ondanks hun bekendheid worden zij in de praktijk minder gebruikt dan mag worden verwacht. Daarom deze overzichtelijke presentatie, als reminder voor dagelijkes gebruik. Elk instrument is individueel en in groepsverband toe te passen. De instrumenten worden besproken volgens de gestructureerde aanpak van probleemoplossen (Zie ook KIP, C1-4): ideegeneratie; besluitvorming; analyseren en plannen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties