onderzoek
De hardnekkige behoefte aan een sterke man: leiderschap na de crisis
Lammers, J. | Rink, F.A. | Stapel, d.A. | Stoker, J.I.
Management & Organisatie, 2011
De financiële crisis heeft onder andere een leiderschapscrisis blootgelegd. Er lijkt in organisaties een sterke noodzaak tot ander leiderschap. Dit leiderschap kenmerkt zich door minder masculiene eigenschappen, zoals risico’s nemen, en meer feminiene karakteristieken, zoals interpersoonlijke vaardigheden. Hoewel deze noodzaak theoretisch en empirisch onderbouwd wordt, tonen wij met twee studies in dit artikel aan dat het stereotype beeld van de ideale leider ten gevolge van een externe crisis alleen maar masculiener wordt, en de waardering voor feminiene kwaliteiten bovendien afneemt. Daarmee houdt de crisis juist in stand, wat de crisis heeft veroorzaakt. Aanbevelingen om deze vicieuze cirkel te doorbreken liggen op het terrein van externe druk, diversiteit en HR-instrumenten.
Deze auteur publiceerde ook
Stoker, J.I. | Verweij, M. | 2003
Downloads: 1.459
analyse
Donders, M.M.E. | Kolk, N.J. | Stoker, J.I. | 2003
Downloads: 1.090
boeksamenvatting
Anderen downloaden ook deze publicaties