analyse
De betekenis van interorganisationeel leiderschap
Schruijer, S.G.L.
Management & Organisatie, 2011
Samenwerking over organisatiegrenzen in strategische allianties, publiek-private partnerships of netwerkorganisaties is een alledaagse praktijk geworden. Een onderbelicht aspect van deze nieuwe organisatievormen betreft de betekenis van leiderschap. Leiderschap in interorganisationele verbanden kan niet bouwen op positiemacht zoals dat veelal wel het geval is bij leiderschap binnen organisaties. De beschikbare literatuur over de aard van interorganisationeel leiderschap is beperkt. Doel van deze bijdrage is om, mede aan de hand van de literatuur, een nadere omschrijving te geven van de betekenis van leiderschap over organisatiegrenzen en om een illustratie te bieden van de complexiteit van interorganisationeel leiderschap door de analyse van een casus. Deze casus betreft een grootschalig infrastructureel project. Het is niet mijn intentie normatieve uitspraken te genereren over wat effectief interorganisationeel leiderschap is. Evenmin gaat het mij om te komen tot nieuwe inzichten aangaande bouwspecifiek leiderschap. Wel beoog ik aandacht te vragen voor de complexiteit en meerduidigheid van het fenomeen leiderschap over organisatiegrenzen.
Deze auteur publiceerde ook
Schruijer, S.G.L. | Vansina, L.S. | 2007
Downloads: 2.016
analyse
Schruijer, S.G.L. | Vansina, L.S. | 2004
Downloads: 818
reflectie
Anderen downloaden ook deze publicaties