analyse
Professionalisering als kader voor het besturen en veranderen van organisaties...
Dubbeldam, M.F. | Smid, G.
Management & Organisatie, 2011
Het is belangrijk om professioneel werk productiever te maken. Dat is eerder geprobeerd via het zogeheten ‘bedrijfsmatig werken’. Dat heeft tot veel rumoer geleid. Daarom kunnen bestuurders en managers niet nu weer de trom van de efficiency roeren. We zullen ons weer meer met de dynamiek in en rond professioneel werk bezig moeten houden. Daarom verkent dit artikel de diverse betekenissen van ‘professionalisering’. Deze reis langs betekenissen leert dat professionalisering een ‘concept’ is waaraan velen hun streven naar waarde koppelen. We zien professionalisering dan ook als een programmatische aanpak voor organisatiebesturing en -verandering die balans brengt in klantwaarde, medewerkerswaarde en organisatiewaarde. Daarbij gaat het primair om betekenisgeving.
Deze auteur publiceerde ook
Boonstra, J.J. | Smid, G. | 2010
Downloads: 1.207
beschouwing
Smid, G. | 1999
Downloads: 1.151
recensie
Kessener, B. | Regtering, H. | Smid, G. | Van Hootegem, G. | 2011
Downloads: 1.585
voorwoord special
Hundman, R. | Smid, G. | 2011
Downloads: 1.244
boekbespreking
Lalleman, P. | Smid, G. | 2016
Downloads: 857
Over de Grenzen
Boer, G. den | Busato, V. | Halbertsma, L. | Smid, G. | Zouwen, A. van der | 2006
Downloads: 617
methode
Dubbeldam, M.F. | Goedmakers, G.W. | 2008
Downloads: 1.358
reflectie
Anderen downloaden ook deze publicaties