analyse
Organiseren en professionaliseren voor productief en betekenisvol werk
Amelsvoort, P. van | Metsemakers, M.
Management & Organisatie, 2011
Heden ten dage wordt veel arbeid verricht door professionals waarbij kennis, wijsheid en informatie belangrijke grondstoffen zijn. Met managementgoeroe Peter Drucker (1991) zien wij de verhoging van de productiviteit van professionals of kenniswerkers als dé grote uitdaging voor organisaties in de 21e eeuw. Met name in Europa, waar men de kenniseconomie verder wil ontwikkelen met veel aandacht voor innovatie, is dit een essentieel vraagstuk. Door demografische ontwikkelingen moeten in de meeste West- Europese landen steeds minder mensen meer mensen verzorgen, opleiden, beveiligen en dergelijke. Of de productiviteit moet drastisch verbeteren of er ontstaat een stijging van de werkdruk. Stijging van werkdruk is eigenlijk geen optie. Professionals kijken op een krappe arbeidsmarkt behalve naar de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden meer dan ooit naar een aantrekkelijke arbeidsinhoud en onderling goede verhoudingen. Dit stelt hoge eisen aan het organiseren van professioneel werk.
Deze auteur publiceerde ook
Amelsvoort, P. van | Kramer, E.-H. | Kuipers, H. | 2011
Downloads: 2.577
analyse
Amelsvoort, P. van | 1998
Downloads: 871
analyse
Amelsvoort, P. van | Metsemakers, M. | 2011
Downloads: 944
analyse
Amelsvoort, P. van | Govers, M. | 2006
Downloads: 481
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties