onderzoek
Naar betere zorg door co-creatie met cliënten
Bosch, F.A.J. van den | Heij, K. | Volberda, H.W.
Management & Organisatie, 2013
Cliënten in de zorg worden vaak vooral als een (stijgende) kostenpost gezien. Maar ze kunnen ook een bron van vernieuwing vormen, die tot concurrentievoordeel leidt. Door co-creatie dragen cliënten eraan bij dat zorginstellingen nieuwe diensten ontwikkelen en beter presteren. Daarvoor moet wel het perspectief van zorgmedewerkers en -instellingen veranderen: van 'inside-out' naar 'outside-in'. De zorgsector in Nederland kampt met zeer grote uitdagingen, zoals een toenemende vraag, vergrijzing van het personeelsbestand, zeer sterk stijgende kosten en minder beschikbare publieke middelen. Vormen van sociale innovatie kunnen helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Hiernaar is nog relatief weinig (kwantitatief) onderzoek gedaan. Uit ons onderzoek blijkt dat zorgorganisaties door co-creatie met cliënten beter gaan presteren. Zorgmanagers kunnen co-creatie van zorg met cliënten vooral gebruiken om nieuwe cliëntwaarde te creëren en om nieuwe zorgdiensten te ontwikkelen.
Deze auteur publiceerde ook
Baaij, M.G. | Bosch, F.A.J. van den | Volberda, H.W. | 2004
Downloads: 1.217
analyse
Bosch, F.A.J. van den | Jansen, J.J.P. | Volberda, H.W. | 2003
Downloads: 3.701
onderzoek
Bosch, F.A.J. van den | Elfring, T. | Sivula, P. | 2001
Downloads: 1.218
analyse
Bosch, F.A.J. van den | Heugens, P.P.M.A.R. | Riel, C.B.M. van | 2001
Downloads: 1.250
onderzoek
Bosch, F.A.J. van den | Commandeur, H.R. | Heij, K. | Volberda, H.W. | 2013
Downloads: 2.095
onderzoek
Bosch, F.A.J. van den | Volberda, H.W. | 2005
Downloads: 756
onderzoek
Bosch, F.A.J. van den | Volberda, H.W. | 2005
Downloads: 1.291
verdieping
Elfring, T. | Volberda, H.W. | 2001
Downloads: 998
boeksamenvatting
Heemskerk, C.F.J. | Volberda, H.W. | 2005
Downloads: 1.203
verdieping
Heemskerk, C.F.J. | Volberda, H.W. | 2005
Downloads: 1.029
beschouwing
Anderen downloaden ook deze publicaties