onderzoek
Naar betere zorg door co-creatie met cliënten
Bosch, F.A.J. van den | Heij, K. | Volberda, H.W.
Management & Organisatie, 2013
Cliënten in de zorg worden vaak vooral als een (stijgende) kostenpost gezien. Maar ze kunnen ook een bron van vernieuwing vormen, die tot concurrentievoordeel leidt. Door co-creatie dragen cliënten eraan bij dat zorginstellingen nieuwe diensten ontwikkelen en beter presteren. Daarvoor moet wel het perspectief van zorgmedewerkers en -instellingen veranderen: van 'inside-out' naar 'outside-in'. De zorgsector in Nederland kampt met zeer grote uitdagingen, zoals een toenemende vraag, vergrijzing van het personeelsbestand, zeer sterk stijgende kosten en minder beschikbare publieke middelen. Vormen van sociale innovatie kunnen helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Hiernaar is nog relatief weinig (kwantitatief) onderzoek gedaan. Uit ons onderzoek blijkt dat zorgorganisaties door co-creatie met cliënten beter gaan presteren. Zorgmanagers kunnen co-creatie van zorg met cliënten vooral gebruiken om nieuwe cliëntwaarde te creëren en om nieuwe zorgdiensten te ontwikkelen.
Deze auteur publiceerde ook
Baaij, M.G. | Bosch, F.A.J. van den | Volberda, H.W. | 2004
Downloads: 1.166
analyse
Bosch, F.A.J. van den | Jansen, J.J.P. | Volberda, H.W. | 2003
Downloads: 3.631
onderzoek
Bosch, F.A.J. van den | Elfring, T. | Sivula, P. | 2001
Downloads: 1.166
analyse
Bosch, F.A.J. van den | Heugens, P.P.M.A.R. | Riel, C.B.M. van | 2001
Downloads: 1.158
onderzoek
Bosch, F.A.J. van den | Commandeur, H.R. | Heij, K. | Volberda, H.W. | 2013
Downloads: 2.050
onderzoek
Bosch, F.A.J. van den | Volberda, H.W. | 2005
Downloads: 729
onderzoek
Bosch, F.A.J. van den | Volberda, H.W. | 2005
Downloads: 1.210
verdieping
Elfring, T. | Volberda, H.W. | 2001
Downloads: 949
boeksamenvatting
Heemskerk, C.F.J. | Volberda, H.W. | 2005
Downloads: 1.175
verdieping
Heemskerk, C.F.J. | Volberda, H.W. | 2005
Downloads: 975
beschouwing
Anderen downloaden ook deze publicaties