Classic
Lerende organisaties en foutentolerantie
Bos, R. ten
Management & Organisatie, 2014
René ten Bos over de lerende organisatie en foutentolerantie van 10998 naar nu... In dit artikel (1998) worden kanttekeningen geplaatst bij het idee van foutentolerantie zoals dat in de literatuur over de lerende organisatie naar voren wordt gebracht. Dit idee, dat van cruciaal belang is in organisaties die permanent veranderen, dient om onzekerheid en angstgevoelens van medewerkers bij veranderingsprocessen te reduceren. Het staat evenwel op gespannen voet met het inzicht dat de wil om fouten te vermijden hoort bij een goed en deugdzaam leven. Tevens is het de vraag of de didactiek die ten grondslag ligt aan dit idee wel juist is. Mensen leren niet zo snel van fouten als door aanhangers van de lerende organisatie verondersteld wordt. Om dat te laten zien wordt een aantal ideeën van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk in stelling gebracht. Constant willen veranderen heeft misschien meer met bepaalde zingevingsaspecten te maken dan met een weloverwogen veranderingsstrategie die leidt tot een situatie met minder fouten.
Deze auteur publiceerde ook
Bos, R. ten | 1999
Downloads: 1.488
reflectie
Bos, R. ten | 1998
Downloads: 1.588
beschouwing
Bos, R. ten | Painter, M. | 2018
Downloads: 4
onderzoek
Bos, R. ten | 2000
Downloads: 1.004
beschouwing
Anderen downloaden ook deze publicaties