Thema: Inzicht in drijfveren II
Inzicht in drijfveren als vertrekpunt voor vernieuwing
Commandeur, H.R. | Egmond, P. van | Geest, P. van
Management & Organisatie, 2014
Door veranderingen in de sociaal-maatschappelijke omgeving of technologische ontwikkelingen kunnen zich in een bedrijf management- en organisatievragen aandienen die de opmaat vormen tot verandering en vernieuwing. Of deze innovatie succesvol zal zijn, hangt van een aantal factoren af. De inzichten en kwaliteiten van de leider zijn bijvoorbeeld van groot belang. Als leiders voeling hebben met alle geledingen in hun organisaties, kennis hebben van de vragen vanuit de samenleving, hieruit waarschuwingssignalen opvangen en bovendien uitstekend weten te communiceren, dan is de kans groot dat zij de sociale innovatie tot stand kunnen brengen die de basis vormt voor technologische innovatie en uiteindelijk voor omzetvergroting. Investeringen in saamhorigheid zijn hier dus een essentieel onderdeel van. De interactie is dus bepalend voor het succes van een innovatie. De kwaliteit van de menselijke interactie hangt evenwel weer af van hun drijfveren: de beweegredenen waarom zij denken zoals zij denken en handelen zoals zij handelen. Innerlijke drijfveren zijn minstens zo bepalend voor het welslagen van een onderneming als de menselijke interactie. In dit themanummer staan de drijfveren centraal.
Deze auteur publiceerde ook
Bosch, F.A.J. van den | Commandeur, H.R. | Heij, K. | Volberda, H.W. | 2013
Downloads: 1.727
onderzoek
Commandeur, H.R. | Nuijten, A.L.P. | 2016
Downloads: 220
onderzoek
Commandeur, H.R. | Rijsenbilt, A. | 2011
Downloads: 3.411
onderzoek
Commandeur, H.R. | Man, H. de | Meché, F. van der | 2012
Downloads: 1.282
inleiding
Commandeur, H.R. | Huijsman, R. | Vries, J. de | 2007
Downloads: 1.174
reflectie
Commandeur, H.R. | Geest, P.J.J. van | Langerak, F. | 2016
Downloads: 590
onderzoek
Commandeur, H.R. | Langerak, F. | Napel, J.M. ten | 1999
Downloads: 2.546
onderzoek
Commandeur, H.R. | Geest, P. van | Meijer, M. | 2009
Downloads: 1.062
inleiding
Geest, P. van | 2009
Downloads: 943
analyse
Commandeur, H.R. | Kemna, A. | Rijsenbilt, A. | 2011
Downloads: 750
verdieping
Anderen downloaden ook deze publicaties