Thema: Inzicht in drijfveren II
Inzicht in drijfveren als vertrekpunt voor vernieuwing
Commandeur, H.R. | Egmond, P. van | Geest, P. van
Management & Organisatie, 2014
Door veranderingen in de sociaal-maatschappelijke omgeving of technologische ontwikkelingen kunnen zich in een bedrijf management- en organisatievragen aandienen die de opmaat vormen tot verandering en vernieuwing. Of deze innovatie succesvol zal zijn, hangt van een aantal factoren af. De inzichten en kwaliteiten van de leider zijn bijvoorbeeld van groot belang. Als leiders voeling hebben met alle geledingen in hun organisaties, kennis hebben van de vragen vanuit de samenleving, hieruit waarschuwingssignalen opvangen en bovendien uitstekend weten te communiceren, dan is de kans groot dat zij de sociale innovatie tot stand kunnen brengen die de basis vormt voor technologische innovatie en uiteindelijk voor omzetvergroting. Investeringen in saamhorigheid zijn hier dus een essentieel onderdeel van. De interactie is dus bepalend voor het succes van een innovatie. De kwaliteit van de menselijke interactie hangt evenwel weer af van hun drijfveren: de beweegredenen waarom zij denken zoals zij denken en handelen zoals zij handelen. Innerlijke drijfveren zijn minstens zo bepalend voor het welslagen van een onderneming als de menselijke interactie. In dit themanummer staan de drijfveren centraal.
Deze auteur publiceerde ook
Bosch, F.A.J. van den | Commandeur, H.R. | Heij, K. | Volberda, H.W. | 2013
Downloads: 1.979
onderzoek
Commandeur, H.R. | Nuijten, A.L.P. | 2016
Downloads: 446
onderzoek
Commandeur, H.R. | Rijsenbilt, A. | 2011
Downloads: 4.962
onderzoek
Commandeur, H.R. | Man, H. de | Meché, F. van der | 2012
Downloads: 1.524
inleiding
Commandeur, H.R. | Huijsman, R. | Vries, J. de | 2007
Downloads: 1.415
reflectie
Commandeur, H.R. | Geest, P.J.J. van | Langerak, F. | 2016
Downloads: 1.115
onderzoek
Commandeur, H.R. | Karali, E. | Slob, H. | 2020
Downloads: 2
onderzoek
Commandeur, H.R. | Langerak, F. | Napel, J.M. ten | 1999
Downloads: 3.075
onderzoek
Commandeur, H.R. | Geest, P. van | Meijer, M. | 2009
Downloads: 1.319
inleiding
Geest, P. van | 2009
Downloads: 1.170
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties
Baar, A.P. | Yperen, N.W. van | 2000
Downloads: 1.352
onderzoek
Muijen, J. van | Schaveling, J. | 2011
Downloads: 7.489
analyse
Boonstra, J.J. | 2013
Downloads: 4.988
analyse
Delden, P.J. van | 2010
Downloads: 1.110
onderzoek
Kampen, J. | Schuiling, G.J. | 2005
Downloads: 1.210
analyse
Corporaal, S. | Riemsdijk, M. van | Veen, B. van | Vuuren, T. van | 2016
Downloads: 423
onderzoek
Bos, P. | Helfenrath, K. | Kersten, R. | Krabbenborg, M. | 2019
Downloads: 3
Het Veld
Moerkerken, S. | 2020
Downloads: 3
essay