essay
De rol van levensbeschouwing en het financiële systeem in de transitie naar een duurzame, circulaire economie
Toxopeus, H. | Wijffels, H.
Management & Organisatie, 2014
In dit essay staat de vraag centraal: hoe kunnen we als samenleving de transitie doormaken van een op lineaire, industriële leest geschoeide economie naar een circulaire economie? We spitsen ons toe op twee krachten achter deze verandering: de rol van levensbeschouwing als initiërende kracht en de rol van de financiële sector als ondersteunende kracht. We beogen de lezer te overtuigen dat levensbeschouwing, economie en financiële sector niet los van elkaar te zien zijn, maar dat levensbeschouwing en de financiële sector beide in belangrijke mate bepalend zijn voor de manier waarop we onze samenleving organiseren. De verschillende crises die we meemaken en de nieuwe kennis en technologie die we ons eigen maken, beïnvloeden onze levensbeschouwing, hetgeen weer leidt tot de ontwikkeling van nieuwe ideeën die leiden tot initiatieven in de economie en de daaraan ondersteunende financiële vormen.
Deze auteur publiceerde ook
Blom, P. | Toxopeus, H. | 2016
Downloads: 367
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties