essay
De toekomst van Europa
Teulings, C.
Management & Organisatie, 2014
Sinds enkele jaren verkeert Europa in de ernstigste crisis uit haar bestaan. Die crisis is niet alleen financieel, maar vooral politiek van aard. Het ontbreekt aan een voorziening die in geval van ‘brand’ voorziet in dekking en snelle afhandeling van de schade. In feite ontbreekt het in Europa aan de drijfveer om ‘solidariteit’ te betrachten; een drijfveer die nodig is om de problemen het hoofd te bieden. Nu is solidariteit een moreel geladen begrip, zoals er in de debatten over de eurocrisis wel meer morele en levensbeschouwelijke termen gebruikt worden: schuld, boete, verantwoordelijkheid, vertrouwen. Maar is solidariteit alleen een morele aangelegenheid, of zijn er ook andere perspectieven mogelijk? Waar doen we in Europa goed aan?
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties