essay
Solidariteit ontrafeld
Canoy, M.
Management & Organisatie, 2014
Vroeger waren samenlevingen overzichtelijk. Iedereen kende iedereen, waardoor de samenlevingen die stabiel waren het relatief gemakkelijk hadden in het organiseren van gedrag, samenhang of solidariteit met kwetsbaren. Nu samenlevingen veel complexer zijn, veel politieke besluiten grote groepen mensen betreffen die elkaar niet kennen, en burgers voortdurend switchen tussen verschillende typen gemeenschappen, ontstaat de vraag hoe cohesie of solidariteit het beste kan worden georganiseerd. De behoefte om het op te nemen voor kwetsbare burgers is niet kleiner geworden, maar de organisatie ervan is wel ingewikkelder dan vroeger. Om het goede leven te bereiken als samenleving is sturing op drie niveaus nodig. Op het laagste niveau (micro) proberen samenlevingen keuzes te maken waar baten de kosten overstijgen. Die baten kunnen daarbij breder zijn dan financieel van aard. Op het middenniveau (meso) spelen relaties tussen verschillende economische actoren een cruciale rol. De relaties worden gestuurd door contracten en afspraken, vanuit een gedeelde morele orde tussen de verschillende deelnemers aan de samenleving. Op het hoogste niveau (macro) moeten dingen geregeld worden die het niveau van directe relaties overstijgen, veelal leidend tot landelijk beleid op allerlei terreinen. Dit essay diept het begrip solidariteit verder uit en betoogt dat zulks nodig is om spraakverwarringen te voorkomen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties