onderzoek
De wisselwerking tussen zingeving en economie
Sent, E.-M. | Wijngaards, A.
Management & Organisatie, 2014
In 2007 protesteerden boeddhistische monniken tegen de stijging van de gasprijs in de straten van Yangon (Myanmar). De (niet-democratische) Myanmarese overheid had de prijs van benzine verhoogd, waardoor er een zware last op de schouders van de burgers kwam te liggen. Dit protest van de boeddhistische monniken is interessant om minstens twee redenen. Ten eerste rijden monniken zelf geen auto’s. Door te protesteren toonden zij ‘slechts’ hun solidariteit met de economische problemen van de leken. Ten tweede protesteerden de boeddhistische monniken door hun bedelkommen op de kop te houden. Waarom was het zo belangrijk dat juist de monniken op straat protesteerden in plaats van de gewone mensen? En waarom hielden zij hun bedelkommen op de kop? Als de handelingen van de monniken in Myanmar – die zowel een economische als een zingevende dimensie bevatten – in termen van standaard inzichten uit de economie beschouwd worden, kom je niet verder dan een verklaring die ‘niet meer psychologisch inzicht bevat dan de observatie dat mensen kiezen wat zij prefereren’. In dit artikel onderzoeken wij een alternatieve, diepgaandere benadering voor het bestuderen van de relatie tussen economisch gedrag en zingeving. De toegevoegde waarde van de combinatie van deze inzichten maken wij duidelijk door een aantal voorbeelden uit te werken waarin economisch keuzegedrag direct gerelateerd is aan zingeving.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties