onderzoek
Zorgen voor geluk
Brouwer, W. | Exel, J. van | Hoefman, R.
Management & Organisatie, 2014
Mantelzorg, zorg gegeven door familie en vrienden van een zieke of hulpbehoevende, is een zeer belangrijk onderdeel van de totale zorg in Nederland. Alhoewel het vaak de geprefereerde zorgvorm is van zowel de patiënt als de mantelzorger, kan de impact van mantelzorg op het welzijn van de mantelzorger groot zijn. Een klassieke manier om welzijn te meten is in termen van geluk. Middels een gevalideerd instrument, de CarerQol, wordt de impact van mantelzorg op zeven belangrijke domeinen van subjectieve belasting gemeten alsmede het geluk van mantelzorgers. Daardoor kan worden vastgesteld welke elementen van zorgbelasting het geluk van mantelzorgers het meest beïnvloeden in positieve of negatieve zin. Het geluk van mantelzorgers kan zo worden gemonitord en vraaggerichte, (kosten)effectieve interventies kunnen worden ontwikkeld teneinde het geluk van mantelzorgers te borgen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties