Over de Grenzen
Grote inspiratiebron voor het domein van de organisatiestudies. Toelichting bij Weick
Blomme, R.J.
Management & Organisatie, 2017
Karl Weick begint zijn essay ‘De ervaring bij het onderzoeken van organisaties: begrijpen gaat altijd met beperkingen’ prikkelend met een opmerking van de vooraanstaande psycholoog Ulric Neisser tijdens een bezoek aan een college van Weick bij de Cornell University te Ithaca, NY: ‘Wat is er nieuw aan?’ De opmerking verwijst naar de ontwikkelingen binnen het domein van het organisatieonderzoek. Deze vraag werkt Weick uit in dit essay, die wij gekozen hebben als buitenlandse bijdrage voor dit nummer.