Over de Grenzen
Verfrissende benadering van smaak in de wetenschap. Toelichting bij Sandelowski
Blomme, R.J.
Management & Organisatie, 2017
In de rubriek Over de Grenzen deze keer een intrigerend Amerikaans artikel van Margarete Sandelowski. In het artikel geeft zij een kritische reflectie op pogingen om de kwaliteit van de beoordelingssystematiek van kwalitatief onderzoek te beoordelen. Deze pogingen zullen weinig effect hebben, omdat ze eraan voorbijgaan dat beoordelaars en lezers geïnternaliseerde voorkeuren hebben bij hetgeen ze beoordelen. Smaak valt moeilijk te objectiveren en standaardiseren, maar speelt wel degelijk een belangrijke rol.