onderzoek
Klokkenluiders, hun beweegredenen en hun ethiek
Bos, R. ten | Painter, M.
Management & Organisatie, 2018
Veel literatuur over klokkenluiders gaat in op de vraag of het om een al dan niet moreel toelaatbare praktijk gaat. Logisch, want klokkenluiden is iets waarvan we niet weten of we het goed of slecht moeten vinden. De meningen over deze praktijk verschillen van land tot land. In dit artikel betogen de auteurs dat juist die fundamentele morele onduidelijkheid ertoe kan leiden dat klokkenluiders in een existentiële crisis terechtkomen.
Deze auteur publiceerde ook
Bos, R. ten | 1999
Downloads: 1.477
reflectie
Bos, R. ten | 1998
Downloads: 1.579
beschouwing
Bos, R. ten | 2014
Downloads: 843
Classic
Bos, R. ten | 2000
Downloads: 1.001
beschouwing
Anderen downloaden ook deze publicaties