onderzoek
Homo dignus: de erkenning van de intrinsieke waardigheid van de mens in de organisatie. Essay
Biemond, J.A. | Commandeur, H.R. | Geest, P.J.J. van
Management & Organisatie, 2018
Hoe iemand in het dagelijks leven handelt, hangt in grote mate af van zijn mensbeeld. In de economische wetenschap wordt bij analyses uitgegaan van de mens als homo economicus. In dit essay betogen de auteurs dat dit mensbeeld onvoldoende recht doet aan de complexiteit van het verschijnsel ‘mens’, omdat niet alle aspecten van het menselijk handelen er adequaat in verdisconteerd worden. Zij stellen een alternatief model voor: dat van de homo dignus ofwel waardige mens.
Deze auteur publiceerde ook
Bosch, F.A.J. van den | Commandeur, H.R. | Heij, K. | Volberda, H.W. | 2013
Downloads: 1.882
onderzoek
Commandeur, H.R. | Nuijten, A.L.P. | 2016
Downloads: 392
onderzoek
Commandeur, H.R. | Rijsenbilt, A. | 2011
Downloads: 4.589
onderzoek
Commandeur, H.R. | Man, H. de | Meché, F. van der | 2012
Downloads: 1.460
inleiding
Commandeur, H.R. | Huijsman, R. | Vries, J. de | 2007
Downloads: 1.353
reflectie
Commandeur, H.R. | Geest, P.J.J. van | Langerak, F. | 2016
Downloads: 891
onderzoek
Commandeur, H.R. | Langerak, F. | Napel, J.M. ten | 1999
Downloads: 2.852
onderzoek
Commandeur, H.R. | Geest, P. van | Meijer, M. | 2009
Downloads: 1.188
inleiding
Commandeur, H.R. | Egmond, P. van | Geest, P. van | 2014
Downloads: 763
Thema: Inzicht in drijfve...
Commandeur, H.R. | Kemna, A. | Rijsenbilt, A. | 2011
Downloads: 871
verdieping
Anderen downloaden ook deze publicaties
Blommaert, W. | Schots, E. | Vinkenburg, dr.ir. H. | Vos-Geelen, R. | 2008
Downloads: 1.103
Professionaliteit
Tuitjer, K.G. | 2001
Downloads: 2.248
analyse
Bussel, H. van | Tuitjer, K.G. | 2008
Downloads: 2.060
model
Jong, I. de | Schillemans, T. | Steen, M. van der | Twist, M. van | 2017
Downloads: 282
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.358
BIV/AO
Fiévez, P.A.M. | 1993
Downloads: 13.619
checklist
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | 2001
Downloads: 401
analyse
Jeurissen, R.J.M. | Jonge, T.F. de | 2018
Downloads: 28
onderzoek