onderzoek
Homo dignus: de erkenning van de intrinsieke waardigheid van de mens in de organisatie. Essay
Biemond, J.A. | Commandeur, H.R. | Geest, P.J.J. van
Management & Organisatie, 2018
Hoe iemand in het dagelijks leven handelt, hangt in grote mate af van zijn mensbeeld. In de economische wetenschap wordt bij analyses uitgegaan van de mens als homo economicus. In dit essay betogen de auteurs dat dit mensbeeld onvoldoende recht doet aan de complexiteit van het verschijnsel ‘mens’, omdat niet alle aspecten van het menselijk handelen er adequaat in verdisconteerd worden. Zij stellen een alternatief model voor: dat van de homo dignus ofwel waardige mens.
Deze auteur publiceerde ook
Bosch, F.A.J. van den | Commandeur, H.R. | Heij, K. | Volberda, H.W. | 2013
Downloads: 1.912
onderzoek
Commandeur, H.R. | Nuijten, A.L.P. | 2016
Downloads: 406
onderzoek
Commandeur, H.R. | Rijsenbilt, A. | 2011
Downloads: 4.662
onderzoek
Commandeur, H.R. | Man, H. de | Meché, F. van der | 2012
Downloads: 1.476
inleiding
Commandeur, H.R. | Huijsman, R. | Vries, J. de | 2007
Downloads: 1.372
reflectie
Commandeur, H.R. | Geest, P.J.J. van | Langerak, F. | 2016
Downloads: 931
onderzoek
Commandeur, H.R. | Karali, E. | Slob, H. | 2020
Downloads:
onderzoek
Commandeur, H.R. | Langerak, F. | Napel, J.M. ten | 1999
Downloads: 2.878
onderzoek
Commandeur, H.R. | Geest, P. van | Meijer, M. | 2009
Downloads: 1.219
inleiding
Commandeur, H.R. | Egmond, P. van | Geest, P. van | 2014
Downloads: 797
Thema: Inzicht in drijfve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Blommaert, W. | Schots, E. | Vinkenburg, dr.ir. H. | Vos-Geelen, R. | 2008
Downloads: 1.130
Professionaliteit
Tuitjer, K.G. | 2001
Downloads: 2.293
analyse
Bussel, H. van | Tuitjer, K.G. | 2008
Downloads: 2.101
model
Jong, I. de | Schillemans, T. | Steen, M. van der | Twist, M. van | 2017
Downloads: 283
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.390
BIV/AO
Fiévez, P.A.M. | 1993
Downloads: 13.625
checklist
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | 2001
Downloads: 402
analyse
Jeurissen, R.J.M. | Jonge, T.F. de | 2018
Downloads: 30
onderzoek