onderzoek
Zachte slaag- en faalfactoren bij fusies en overnames in kaart. Op weg naar de Soft Due Diligence Check
Lycklama à Nijeholt, M. | Stuij, S.
Management & Organisatie, 2019
Al decennialang worden de gestelde doelen bij de meeste fusies en overnames niet behaald. Zachte faalfactoren, zoals ‘botsende culturen’ of ‘gebrekkige communicatie’, worden vaak als oorzaken genoemd. De auteurs willen overnemende partijen helpen deze problemen te voorkomen, door eventuele oneigenlijke overnamemotieven te signaleren en met een tool waarmee men een beeld kan krijgen van de mate waarin de zachte elementen van de organisaties op elkaar aansluiten.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties