onderzoek
#Agile: de verspreiding van een managementconcept via Twitter
Frantsen, M.G.E. | Heusinkveld, H.S.
Management & Organisatie, 2022
De ontwikkeling, verspreiding en het gebruik van managementconcepten krijgt traditioneel veel aandacht in wetenschap en praktijk. Onderzoek naar de rol van sociale media in de verspreiding van deze concepten is echter nog relatief onontgonnen terrein. In deze studie onderzochten de auteurs daarom aan de hand van de casus van het managementconcept agile welke actoren actief zijn in de verspreiding van managementconcepten via Twitter en welke retorische strategieën bijdragen aan de populariteit van de boodschap.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties