essay
De abductieve casestudy: een paradigmashift gewenst?
Essen, H.J. van
Management & Organisatie, 2023
Bij aanvang van een onderzoek werd de aandacht van de auteur getrokken door de abductieve methode. Dit is een veelbelovende methode die gehinderd lijkt te worden door het aloude empirisch-analytische denken dat nog sterk in de sociale wetenschap domineert. Ondanks de opkomst van het interpretisme, waar de abductieve methode een uitvloeisel van is. Het essay koppelt de abductieve methode aan fundamenteel casestudy-onderzoek en besluit met de vraag of het wellicht tijd wordt voor een paradigmashift.
Anderen downloaden ook deze publicaties
Boonstra, J.J. | Eguiguren, M. | 2023
Downloads: 1
Het Veld
Bergum, S. | Peters, P. | Vold, T. | 2022
Downloads: 1
Jubileum
Vliert, E. van de | Westra, E. | 2013
Downloads: 1.071
onderzoek
Boonstra, J.J. | Caluwé, L.I.A. de | 2006
Downloads: 3.723
analyse
Kessener, B. | Termeer, C.J.A.M. | 2006
Downloads: 1.019
onderzoek
Berge, A.P. van den | 2004
Downloads: 1.077
reflectie
Man, H. de | 2003
Downloads: 1.602
analyse
Bennebroek Gravenhorst, K.M. | 2008
Downloads: 998
analyse