essay
De abductieve casestudy: een paradigmashift gewenst?
Essen, H.J. van
Management & Organisatie, 2023
Bij aanvang van een onderzoek werd de aandacht van de auteur getrokken door de abductieve methode. Dit is een veelbelovende methode die gehinderd lijkt te worden door het aloude empirisch-analytische denken dat nog sterk in de sociale wetenschap domineert. Ondanks de opkomst van het interpretisme, waar de abductieve methode een uitvloeisel van is. Het essay koppelt de abductieve methode aan fundamenteel casestudy-onderzoek en besluit met de vraag of het wellicht tijd wordt voor een paradigmashift.