essay
De lerende universiteit: een kwestie van erkennen, waarderen en vertrouwen
Bolk, H.
Management & Organisatie, 2023
De Nederlandse universiteiten zijn bezig met de implementatie van het programma ‘Erkennen en waarderen’. Doel is wetenschappelijk werk onder woorden te laten brengen in meer kwalitatieve zin dan gebruikelijk. De impact van het programma strekt verder dan loopbaanperspectieven van wetenschappers en zal ook betrekking hebben op de organisatie, besturing en ondersteuning van de universiteit. In dit essay verkent de auteur, via het concept van de lerende organisatie, welke verderstrekkende uitdagingen er op de universiteit afkomen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties