verdieping
Organisatieveranderingen met blijvende toegevoegde waarde: Een casestudie binnen het productcreatieproces
Fisscher, O.A.M. | Punt, P.T.I.J. | Weggeman, M.C.D.P.
Management Executive, 2005
Meer nog dan andere bedrijven hebben technologie-intensieve organisaties (TIO’s) te maken met een toenemende omgevingsdynamiek. De daarvoor noodzakelijk organisatieveranderingen blijken uiteindelijk vaak niet succesvol. Of ze worden niet afgerond, of ze hebben slechts beperkte toegevoegde waarde. Voor écht effectieve veranderingen in technologie-intensieve organisaties is een methode ontwikkeld die in het productcreatieproces ruimte biedt voor zelfmanagement. Collectieve kennis en denkkracht worden door participatie gemobiliseerd.
Deze auteur publiceerde ook
Davis, O.C. | Hout, J.J.J. van den | Weggeman, M.C.D.P. | 2018
Downloads: 44
Over de Grenzen
Aken, J.E. van | Vorst, J. | Weggeman, M.C.D.P. | 2011
Downloads: 610
onderzoek
Fisscher, O.A.M. | Punt, P.T.I.J. | Weggeman, M.C.D.P. | 2005
Downloads: 926
praktijkcase
Lammers, I.S. | Weggeman, M.C.D.P. | 2006
Downloads: 734
analyse
Fisscher, O.A.M. | Laan, A.T. | Nijhof, A.H.J. | Schreuder, W. | 2001
Downloads: 1.077
reflectie
Weggeman, M.C.D.P. | 2000
Downloads: 808
beschouwing
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaufeli, W. | 2015
Downloads: 735
onderzoek
Vorstenbosch, J.M.G. | 2017
Downloads: 555
Het Veld
Bolden, R. | 2017
Downloads: 330
Over de Grenzen
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads:
Management control
Hau L. Lee | 2006
Downloads:
Leveranciersselectie en -...
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W. | 2006
Downloads: 1
Ketenkwaliteit
Esmark, C. | Gligor, D. | 2016
Downloads: 366
analyse
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads: 651
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.414
BIV/AO