verdieping
Organisatiebesturing: het managementproces als basis voor onderscheidend vermogen
Have, W.D. ten
Management Executive, 2005
Besturing draait om bepalen, vertalen, halen en verhalen. Het belang van een geïntegreerde management- en controlcyclus als middel om goed te organiseren én te presteren moet niet worden onderschat. Met goed management kan duurzame waarde en onderscheidend vermogen worden gecreëerd, op economisch, sociaal, maatschappelijk en emotioneel vlak. Sturen is echter zinloos als de strategie niet is vertaald in doelstellingen en (kwantitatieve) prestatie-indicatoren. Een adequaat proces van strategievertaling legt de verbinding met competenties.
Deze auteur publiceerde ook
Graamans, E.P. | Have, W.D. ten | Millenaar, J.L. | Vernooij, C.M. | 2017
Downloads: 518
onderzoek
Have, S. ten | Have, W.D. ten | 2008
Downloads: 531
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties
Rosmalen, B. van | 2010
Downloads: 626
analyse
Bergsma, A. | Commandeur, H. | Veenhoven, R. | 2015
Downloads: 961
ten geleide
Fiévez, P.A.M. | 1993
Downloads: 13.651
checklist
Kaam, K. van | 2015
Downloads: 995
analyse
Bryce, D.J. | Dyer, J.H. | Hatch, N.W. | 2011
Downloads: 919
onderzoek