praktijkcase
Future Search: inspireren, ontdekken, leren, zien, verbeelden en doen ineen
Ploeg, G. van der | Stoppelenburg, A.
Management & Organisatie, 2006
Om bij een complex vraagstuk met zoveel mogelijk belanghebbenden te zoeken naar wat iedereen bindt in hun toekomstvisies biedt Future Search een inspirerende benadering. Vanuit die verbinding wordt een onderling afgestemde en gerichte uitvoeringsstrategie opgesteld en gerealiseerd. Future Search richt zich op het inspireren van mensen door een gezamenlijk proces van ontdekken, leren, zien, verbeelden én doen ineen. Het initieert een proces van betekenisgeving en zoeken naar drijfveren van binnenuit. Alle belanghebbenden komen samen en gaan gelijktijdig in gesprek over het vraagstuk. Hierbij staat de gewenste toekomst centraal, niet de bestaande problemen. Iedere deelnemer draagt verantwoordelijkheid en levert vanuit de eigen invalshoek bij aan het proces. In Nederland is Future Search een vrij nieuwe aanpak om een organisatie of organisaties in beweging te brengen.
Deze auteur publiceerde ook
Caluwé, L.I.A. de | Stoppelenburg, A. | 2003
Downloads: 1.049
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties