onderzoek
De praktijk van publiek-private samenwerking: hoe managers omgaan met complexe PPS-projecten
Edelenbos, J. | Klijn, E.H. | Kort, M.B. | Twist, M.J.W. van
Management & Organisatie, 2006
Hoewel publiek-private samenwerking (PPS) op vele gebieden ingang vindt, blijkt een succesvolle realisatie verre van eenvoudig. Dat valt deels terug te voeren op gebrek aan ervaring met de juridische en financiële aspecten van dergelijke projecten. Maar het heeft ook te maken met de lastige afwegingen waarvoor managers bij de realisatie komen te staan. Ze moeten aandacht hebben voor draagvlak, maar ook zorgen voor voldoende daadkracht. Ze moeten zorgen voor betrokkenheid van relevante partijen, maar ook het proces beheersbaar zien te houden. Ze moeten flexibel, maar ook vasthoudend zijn. In dit artikel doen we verslag van een onderzoek naar de wijze waarop managers met die lastige afwegingen omgaan.
Deze auteur publiceerde ook
Noordegraaf, M. | Steen, M. van der | Twist, M.J.W. van | 2011
Downloads: 1.092
onderzoek
Peeters, R. | Steen, M.A. van der | Twist, M.J.W. van | 2008
Downloads: 3.883
onderzoek
Luursema, M.A. | Twist, M.J.W. van | Veld, R.J. in 't | 2002
Downloads: 710
analyse
Klijn, E.H. | Twist, M.J.W. van | 2007
Downloads: 788
analyse
Broek, M.G. van der | Edelenbos, J. | Twist, M.J.W. van | 1998
Downloads: 1.331
model
Anderen downloaden ook deze publicaties