reflectie
Bewust organiseren? Organiseren als wisselwerking tussen bewuste en onbewuste processen
Man, H. de
Management & Organisatie, 2006
In organisatiekunde en praktisch management heeft lang een rationalistisch mensbeeld de toon bepaald: managers weten wat ze doen en geven bewust vorm aan de organisatie. Gaandeweg is er echter meer aandacht ontstaan voor het feit dat mensen in organisaties maar gedeeltelijk bewust kunnen handelen. Veel wat er in organisaties gebeurt, is ook voor de mensen zelf verborgen. Organisatiekunde en praktisch management zijn daarom gebaat bij adequaat inzicht in onbewust gedrag. Recente inzichten in de psychologie en de psychotherapie komen hier van pas. De organisatiekundige en de manager leren van de hedendaagse inzichten om het onbewuste gedrag te waarderen als essentieel bestanddeel van organisaties. Vraagstukken van organisatieverandering blijken vooral te maken te hebben met het hanteren van de spanning tussen bewust en onbewust gedrag.
Deze auteur publiceerde ook
Coun, M. | Man, H. de | 2014
Downloads: 2.174
boekbespreking
Man, H. de | 2001
Downloads: 1.052
recensie
Homan, Th. | Man, H. de | 2015
Downloads: 1.131
boekbespreking
Commandeur, H.R. | Man, H. de | Meché, F. van der | 2012
Downloads: 1.546
inleiding
Man, H. de | 2015
Downloads: 696
Het Veld
Man, H. de | 2003
Downloads: 1.522
analyse
Man, H. de | 2012
Downloads: 2.608
analyse
Man, H. de | 2009
Downloads: 2.307
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties