inleiding
De nieuwe maakbaarheid: ten geleide
Dankbaar, B.
Management & Organisatie, 2008
Maakbaarheid is van alle tijden. Voordat een overzicht wordt gegeven van de inhoud van dit themanummer ‘nieuwe maakbaarheid – nieuwe makers’, wordt in kort bestek de geschiedenis van de maakbaarheid en de discussie daarover geschetst. Aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan drie uiteenlopende discussielijnen over maakbaarheid: de discussie over de mogelijkheid van hervormingen in het kapitalisme, over planning van de economie, en over het wetenschappelijk management. In het begin van de jaren zeventig was het vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving nog bijzonder groot, maar in het laatste kwart van de vorige eeuw liep de maakbaarheidsgedachte ernstige averij op. Het neoliberalisme en het postmodernisme werden invloedrijk. Het huidige debat over een nieuwe maakbaarheid leert echter dat de oogst van twee decennia neoliberale deregulering en postmodernistische ontregeling niet altijd positief wordt gewaardeerd. Nieuwe problemen, nieuwe technologieën en nieuwe methoden kenmerken de nieuwe maakbaarheid. De geschiedenis van de maakbaarheid in de twintigste eeuw heeft velen sceptisch gemaakt over maakbaarheid. Daardoor zijn de nieuwe makers in de 21ste eeuw als sceptische makers te karakteriseren.
Deze auteur publiceerde ook
Dankbaar, B. | Prud'homme van Rene, P.R. | 2009
Downloads: 2.633
analyse
Dankbaar, B. | Lekkerkerk, L.J. | 2012
Downloads: 2.436
model
Brinkhorst, R. | Dankbaar, B. | 2008
Downloads: 632
onderzoek
Dankbaar, B. | Vermeulen, P. | 1999
Downloads: 2.648
onderzoek
Achterbergh, B. | Dankbaar, B. | Lekkerkerk, H. | Martens, W. | 1999
Downloads: 1.015
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties
Metselaar, E.E. | Wortelboer, F. | 1996
Downloads: 14.898
leidinggeveninstrument, v...
Hoek, M. (geïnterviewde) | Zanten, M. van (journaliste) | 2013
Downloads: 2.610
interview
Bever, D. van | Christensen, C.M. | Wang, D. | 2013
Downloads: 3.113
onderzoek
Maas, ir. J.G.V. |
Downloads: 596
rationele besluitvorming
Oosterhaven, J.A. | 1998
Downloads: 1.247
model
Kaam, K. van | 2015
Downloads: 983
analyse
Barneveld, P.D. (recensent) | Pijl, J. | 2017
Downloads: 430
boeksamenvatting
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.311
BIV/AO
Diggelen, E.G. van | Swagerman, D.M. | 2002
Downloads: 2.051
reflectie
Redactie Management & Organisatie | 1992
Downloads: 350
checklist