inleiding
De nieuwe maakbaarheid: ten geleide
Dankbaar, B.
Management & Organisatie, 2008
Maakbaarheid is van alle tijden. Voordat een overzicht wordt gegeven van de inhoud van dit themanummer ‘nieuwe maakbaarheid – nieuwe makers’, wordt in kort bestek de geschiedenis van de maakbaarheid en de discussie daarover geschetst. Aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan drie uiteenlopende discussielijnen over maakbaarheid: de discussie over de mogelijkheid van hervormingen in het kapitalisme, over planning van de economie, en over het wetenschappelijk management. In het begin van de jaren zeventig was het vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving nog bijzonder groot, maar in het laatste kwart van de vorige eeuw liep de maakbaarheidsgedachte ernstige averij op. Het neoliberalisme en het postmodernisme werden invloedrijk. Het huidige debat over een nieuwe maakbaarheid leert echter dat de oogst van twee decennia neoliberale deregulering en postmodernistische ontregeling niet altijd positief wordt gewaardeerd. Nieuwe problemen, nieuwe technologieën en nieuwe methoden kenmerken de nieuwe maakbaarheid. De geschiedenis van de maakbaarheid in de twintigste eeuw heeft velen sceptisch gemaakt over maakbaarheid. Daardoor zijn de nieuwe makers in de 21ste eeuw als sceptische makers te karakteriseren.
Deze auteur publiceerde ook
Dankbaar, B. | Prud'homme van Rene, P.R. | 2009
Downloads: 2.783
analyse
Dankbaar, B. | Lekkerkerk, L.J. | 2012
Downloads: 2.503
model
Brinkhorst, R. | Dankbaar, B. | 2008
Downloads: 676
onderzoek
Dankbaar, B. | Vermeulen, P. | 1999
Downloads: 2.764
onderzoek
Achterbergh, B. | Dankbaar, B. | Lekkerkerk, H. | Martens, W. | 1999
Downloads: 1.073
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties
Metselaar, E.E. | Wortelboer, F. | 1996
Downloads: 15.048
leidinggeveninstrument, v...
Hoek, M. (geïnterviewde) | Zanten, M. van (journaliste) | 2013
Downloads: 2.701
interview
Bever, D. van | Christensen, C.M. | Wang, D. | 2013
Downloads: 3.190
onderzoek
Maas, ir. J.G.V. |
Downloads: 632
rationele besluitvorming
Oosterhaven, J.A. | 1998
Downloads: 1.322
model
Kaam, K. van | 2015
Downloads: 991
analyse
Barneveld, P.D. (recensent) | Pijl, J. | 2017
Downloads: 445
boeksamenvatting
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.390
BIV/AO
Diggelen, E.G. van | Swagerman, D.M. | 2002
Downloads: 2.102
reflectie
Redactie Management & Organisatie | 1992
Downloads: 365
checklist