analyse
Vrijgeleiden als interventiemethode: 'Leiderschap van niks, en het lijkt nergens op'
Haffmans, J.M.
Management & Organisatie, 2006
Dit themanummer van M&O inventariseert interventies die serieus ruimte maken voor de inbreng van betrokkenen in veranderprocessen: interactieve interventies, waarin verkennen, analyseren en interveniëren samenvallen. Wie in veranderende organisaties dit soort, ook wel 'witte' genoemde, interventies doet, betaalt een prijs: de resultaten zijn verrassend, onvoorspelbaar en niet te plannen. Interactieve interventies hebben tot doel om de verantwoordelijkheid voor verandering te delen en aan iederéén ruimte te bieden om te interveniëren. Wie interactieve interventies doet, is niet zelf de bron van verandering: begeleiden naar zelfsturing is 'vrijgeleiden'. Begeleiders van interactieve veranderingsprocessen zijn misschien wel leiders van niks, en wat ze doen lijkt dan ook nergens op. De auteur praktiseert 'vrijgeleiden' als interventiemethode, bewust van de mogelijkheid dat haar gedrag zo geïnterpreteerd kan worden.
Deze auteur publiceerde ook
Haffmans, J.M. | 2007
Downloads: 606
analyse
Haffmans, J.M. | 2007
Downloads: 501
verdieping
Anderen downloaden ook deze publicaties