analyse, richtlijnen
Stakeholdermanagement: effectief omgaan met verschillende belangen
Jong, A. de | Soonius, P.
Management Tools, 2002
Met name bij de implementatie van deze geldt de menselijke factor als belangrijkste oorzaak van problemen. Het effectief toepassen van stakeholdermanagement helpt inzicht te verwerven in de belangen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het veranderingstraject. Door effectief om te gaan met deze belangen kan weerstand en onbegrip worden omgebogen naar draagvlak en enthousiasme. Stakeholdermanagement kent drie hoofdstappen: de stakeholderanalyse, de scenarioanalyse en de daaruit resulterende actieplanning. De stappen worden toegelicht met behulp van een casebeschrijving.
Deze auteur publiceerde ook
Crutzen, I. | Jong, A. de | 2006
Downloads: 861
richtlijnen
Anderen downloaden ook deze publicaties
Lesmeister, F. | 2018
Downloads: 2
Strategie
Burger, M. | Rijsenbilt, A. | 2020
Downloads: 14
onderzoek
Nauta, A. | 2018
Downloads: 10
Podium
Semeijn, J.H. | 2017
Downloads: 130
onderzoek