leidinggeveninstrument, veranderingsinstrument
De DINAMO: het meten van weerstand tegen organisatieverandering
Metselaar, E.E. | Wortelboer, F.
Handboek Organisatie Instrumenten, 1996
De DINAMO is een zelfbeoordelingslijst en kan tegelijkertijd onder grote groepen managers worden uitgezet. De eenvoudige opzet van de vragenlijst maakt een snelle verwerking van de resultaten mogelijk. Organisatieadviseurs en veranderingsmanagers maken gebruik van de DINAMO om in het voortraject van complexe organisatieveranderingen een inschatting te maken van de slaagkans ervan. De informatie uit de DINAMO is bij uitstek geschikt om een passende implementatiestrategie te ontwerpen. Daarnaast vormen de resultaten een waardevol startpunt voor bijvoorbeeld workshops en managementconferenties. Wetenschappelijk onderzoekers maken gebruik van de DINAMO om inzicht te verkrijgen in de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het slagen of falen van organisatieveranderingen.
Deze auteur publiceerde ook
Kolk, J. van der | Metselaar, E.E. | 1998
Downloads: 13.774
diagnosemodel, innovatie-...
Meer, R. van der | Metselaar, E.E. | 1993
Downloads: 864
diagnose-instrument, kwal...
Metselaar, E.E. | 2003
Downloads: 2.265
diagnose-instrument
Metselaar, E.E. | Reineke, C.E. | 1999
Downloads: 2.228
diagnose-instrument, orga...
Boom, J.M. | Metselaar, E.E. | 1999
Downloads: 2.681
diagnose-instrument, mode...
Kock, H. de | Metselaar, E.E. | 2004
Downloads: 2.406
tool
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bosch, F.A.J. van den | Volberda, H.W. | 2005
Downloads: 661
onderzoek
Aalbers, R. | Valk, J. de | 2013
Downloads: 4.353
onderzoek
Oosterhoorn, A. | 2004
Downloads: 2.774
tool
Oosterhoorn, A. | 2001
Downloads: 888
analyse, richtlijnen
Bennebroek Gravenhorst, K.M. | 2008
Downloads: 842
analyse
Broek, L.M. van den | Çelik, G. | Meerman, M. | 2016
Downloads: 165
Het Veld