leidinggeveninstrument, veranderingsinstrument
De DINAMO: het meten van weerstand tegen organisatieverandering
Metselaar, E.E. | Wortelboer, F.
Handboek Organisatie Instrumenten, 1996
De DINAMO is een zelfbeoordelingslijst en kan tegelijkertijd onder grote groepen managers worden uitgezet. De eenvoudige opzet van de vragenlijst maakt een snelle verwerking van de resultaten mogelijk. Organisatieadviseurs en veranderingsmanagers maken gebruik van de DINAMO om in het voortraject van complexe organisatieveranderingen een inschatting te maken van de slaagkans ervan. De informatie uit de DINAMO is bij uitstek geschikt om een passende implementatiestrategie te ontwerpen. Daarnaast vormen de resultaten een waardevol startpunt voor bijvoorbeeld workshops en managementconferenties. Wetenschappelijk onderzoekers maken gebruik van de DINAMO om inzicht te verkrijgen in de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het slagen of falen van organisatieveranderingen.
Deze auteur publiceerde ook
Kolk, J. van der | Metselaar, E.E. | 1998
Downloads: 13.832
diagnosemodel, innovatie-...
Meer, R. van der | Metselaar, E.E. | 1993
Downloads: 875
diagnose-instrument, kwal...
Metselaar, E.E. | 2003
Downloads: 2.287
diagnose-instrument
Metselaar, E.E. | Reineke, C.E. | 1999
Downloads: 2.261
diagnose-instrument, orga...
Boom, J.M. | Metselaar, E.E. | 1999
Downloads: 2.693
diagnose-instrument, mode...
Kock, H. de | Metselaar, E.E. | 2004
Downloads: 2.442
tool
Anderen downloaden ook deze publicaties
Groothengel, P. | 2017
Downloads: 1
procesmanagement
Spanjersberg, M. | 2020
Downloads: 1
essay
Sturm, M. | 2013
Downloads: 2.683
analyse
Berg, Chr. van de | Broekman, C. | Dhondt, S. | Torre, W. van der | Wiezer, N. | 2013
Downloads: 956
onderzoek
Dubbeldam, M. | Vermaak, H. | 2019
Downloads: 4
onderzoek
Gils, K.M.S.F. van | 2019
Downloads: 45
Het Veld
Illeris, K. | 2010
Downloads: 4.505
analyse
Impink, J. | 2004
Downloads: 3.033
richtlijnen