leidinggeveninstrument, veranderingsinstrument
De DINAMO: het meten van weerstand tegen organisatieverandering
Metselaar, E.E. | Wortelboer, F.
Handboek Organisatie Instrumenten, 1996
De DINAMO is een zelfbeoordelingslijst en kan tegelijkertijd onder grote groepen managers worden uitgezet. De eenvoudige opzet van de vragenlijst maakt een snelle verwerking van de resultaten mogelijk. Organisatieadviseurs en veranderingsmanagers maken gebruik van de DINAMO om in het voortraject van complexe organisatieveranderingen een inschatting te maken van de slaagkans ervan. De informatie uit de DINAMO is bij uitstek geschikt om een passende implementatiestrategie te ontwerpen. Daarnaast vormen de resultaten een waardevol startpunt voor bijvoorbeeld workshops en managementconferenties. Wetenschappelijk onderzoekers maken gebruik van de DINAMO om inzicht te verkrijgen in de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het slagen of falen van organisatieveranderingen.
Deze auteur publiceerde ook
Kolk, J. van der | Metselaar, E.E. | 1998
Downloads: 12.796
diagnosemodel, innovatie-...
Meer, R. van der | Metselaar, E.E. | 1993
Downloads: 729
diagnose-instrument, kwal...
Metselaar, E.E. | 2003
Downloads: 2.095
diagnose-instrument
Metselaar, E.E. | Reineke, C.E. | 1999
Downloads: 1.972
diagnose-instrument, orga...
Boom, J.M. | Metselaar, E.E. | 1999
Downloads: 2.533
diagnose-instrument, mode...
Kock, H. de | Metselaar, E.E. | 2004
Downloads: 1.997
tool
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schruijer, S.G.L. | Vansina, L.S. | 2007
Downloads: 1.728
analyse
- | 2012
Downloads:
Management accounting &am...
Claes, dr. P.C.M. | 2009
Downloads: 2
Management accounting &am...
Rovers, drs. M.C. | Steenbergen RC, ir. J. | 2008
Downloads: 2
Financial accounting en v...
Steenbergen RC, ir. J. | Vries, drs. A. de | 2011
Downloads: 1
Ontwikkeling financiële f...
Dankers-van der Spek, M. | 2009
Downloads: 4.053
model
Buis RA, drs. A. | Lasance, A. | 2014
Downloads: 323
Informatiemanagement
Kaplan, S. | Sawhney, M. | 2000
Downloads: 606
analyse
Stertefeld, T. | Wilderom, C.P.M. | Wouters, M.J.F. | 2009
Downloads: 1.890
verdieping
Mogendorff, D.M. | Strikwerda, J. | 2007
Downloads: 5.372
verdieping