scan
Sturen met het BPM-model: hoe u procesmanagement effectief kunt toepassen
Tolsma, J. | Wit, D. de
Management Tools, 2006
Het BPM-model is ontwikkeld om organisaties die worstelen met de invoering van Business Process Management een handvat te bieden om hierin de eerste stappen te zetten. Bij veel bedrijven staat de polsstok verder dan zij kunnen springen. Met behulp van het BPM-model en de daarbij behorende BPM-scan kan een private of publieke organisatie bepalen welke logische stappen zij moeten zetten. Uitgangspunt daarbij is dat BPM het middel is om doelen te bereiken, en de invoering van BPM niet het doel op zich.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties