model
De Big Five: de vijf belangrijkste persoonskenmerken in arbeidssituaties
Koot, T.
Management Tools, 2004
In dit artikel krijgt u een beeld van het persoonlijkheidsmodel van de Big Five. Per persoonskenmerk krijgt u bovendien een beeld van een aantal beroepen, functies en werkvelden waar het bezit van deze eigenschap belangrijk is. Vervolgens krijgt u antwoord op de vraag of en zo ja hoe persoonskenmerken te beïnvloeden zijn.
Deze auteur publiceerde ook
Koot, T. | 2003
Downloads: 780
richtlijnen
Koot, T. | 2003
Downloads: 620
richtlijnen
Koot, T. | 2003
Downloads: 1.178
richtlijnen
Koot, T. | 2005
Downloads: 660
model
Koot, T. | 2005
Downloads: 851
model
Anderen downloaden ook deze publicaties