analyse
Cultuur en verandering: Beperkingen van het instrumentele model
Man, H. de
Management & Organisatie, 2009
Cultuur is al bijna dertig jaar populair als managementinstrument. Toch is het aantal succesverhalen over cultuurverandering beperkt. Het overheersende beeld is een enthousiaste diagnose in het begin, gevolgd door een spoedige stagnatie. Dit artikel biedt een kritische reflectie op deze nog steeds populaire, maar kennelijk ineffectieve aanpak. Is het een probleem van instrumenten en moeten we het gewoon slimmer aanpakken? Of is er iets mis met de instrumentele benadering van cultuur? Een analyse van bestaand onderzoek en theoretische literatuur wijst in de richting van het tweede antwoord. De overheersende instrumentele aanpak berust op een te eenvoudig beeld van de relatie tussen cultuur en effectiviteit en een niet-houdbare opvatting over veranderingsmanagement. Verder is het cultuurbegrip – cultuur als iets tussen de oren van mensen, met abstracte vooronderstellingen en waarden als kern – niet houdbaar in het licht van wat we over menselijk gedrag weten. Een andere manier van denken over cultuur en cultuurverandering is nodig.
Deze auteur publiceerde ook
Coun, M. | Man, H. de | 2014
Downloads: 2.163
boekbespreking
Man, H. de | 2001
Downloads: 1.047
recensie
Homan, Th. | Man, H. de | 2015
Downloads: 1.128
boekbespreking
Commandeur, H.R. | Man, H. de | Meché, F. van der | 2012
Downloads: 1.543
inleiding
Man, H. de | 2015
Downloads: 692
Het Veld
Man, H. de | 2003
Downloads: 1.519
analyse
Man, H. de | 2012
Downloads: 2.603
analyse
Man, H. de | 2001
Downloads: 1.661
recensie
Anderen downloaden ook deze publicaties