analyse
Samen werken aan een 'leergerichte cultuur': 'Onderzoeken - leren - veranderen' als aanpak voor een cultuurvraagstuk
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van
Management & Organisatie, 2009
Het voortdurend kunnen inspelen op veranderingen vraagt van organisaties en hun medewerkers een hoog – individueel en collectief – lerend vermogen. In de praktijk blijkt leren vaak het meest krachtig plaats te vinden in het dagelijks werk, waar mensen met elkaar samenwerken en leren van de situaties die zich daar voordoen. Maar hoe ‘leergericht’ zijn betrokkenen doorgaans – met elkaar – in hun werk bezig? In dit artikel geef ik eerst een toelichting rond het begrip ‘leergerichte cultuur’ en de invloed daarop van de gebruikelijke handelings- en interactiepatronen van en tussen actoren. Vervolgens bespreek ik een concrete aanpak waarmee de afgelopen jaren in verschillende organisatiecontexten ervaring is opgedaan. In deze aanpak staat de verbinding tussen ‘onderzoeken – leren – veranderen’ centraal, teneinde samen met betrokken actoren te werken aan een meer ‘leergerichte cultuur’. Deze aanpak illustreer ik aan de hand van een concrete casus: een stichting van basisscholen die in haar missie het belang van ‘samen blijven leren’ benadrukt.
Deze auteur publiceerde ook
Blouw, H. de | Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | Sprenger, C. | 2010
Downloads: 288
onderzoek
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | 2001
Downloads: 381
analyse
Dinteren, R. van | Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | 2012
Downloads: 520
analyse
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | Wierdsma, A.F.M. | 2003
Downloads: 562
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties
Blommaert, W. | Schots, E. | Vinkenburg, dr.ir. H. | Vos-Geelen, R. | 2008
Downloads: 1.017
Professionaliteit
Tuitjer, K.G. | 2001
Downloads: 2.079
analyse
Bussel, H. van | Tuitjer, K.G. | 2008
Downloads: 1.857
model
Jong, I. de | Schillemans, T. | Steen, M. van der | Twist, M. van | 2017
Downloads: 248
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.202
BIV/AO
Fiévez, P.A.M. | 1993
Downloads: 13.517
checklist
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | 2001
Downloads: 381
analyse
Jeurissen, R.J.M. | Jonge, T.F. de | 2018
Downloads: 25
onderzoek
Cremer, H. | Groothengel, P. (journalist) | Prevaas, B. | Tak, Th. van der | 2016
Downloads: 558
interview