analyse
Samen werken aan een 'leergerichte cultuur': 'Onderzoeken - leren - veranderen' als aanpak voor een cultuurvraagstuk
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van
Management & Organisatie, 2009
Het voortdurend kunnen inspelen op veranderingen vraagt van organisaties en hun medewerkers een hoog – individueel en collectief – lerend vermogen. In de praktijk blijkt leren vaak het meest krachtig plaats te vinden in het dagelijks werk, waar mensen met elkaar samenwerken en leren van de situaties die zich daar voordoen. Maar hoe ‘leergericht’ zijn betrokkenen doorgaans – met elkaar – in hun werk bezig? In dit artikel geef ik eerst een toelichting rond het begrip ‘leergerichte cultuur’ en de invloed daarop van de gebruikelijke handelings- en interactiepatronen van en tussen actoren. Vervolgens bespreek ik een concrete aanpak waarmee de afgelopen jaren in verschillende organisatiecontexten ervaring is opgedaan. In deze aanpak staat de verbinding tussen ‘onderzoeken – leren – veranderen’ centraal, teneinde samen met betrokken actoren te werken aan een meer ‘leergerichte cultuur’. Deze aanpak illustreer ik aan de hand van een concrete casus: een stichting van basisscholen die in haar missie het belang van ‘samen blijven leren’ benadrukt.
Deze auteur publiceerde ook
Blouw, H. de | Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | Sprenger, C. | 2010
Downloads: 281
onderzoek
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | 2001
Downloads: 373
analyse
Dinteren, R. van | Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | 2012
Downloads: 483
analyse
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | Wierdsma, A.F.M. | 2003
Downloads: 537
analyse
Anderen downloaden ook deze publicaties
Blommaert, W. | Schots, E. | Vinkenburg, dr.ir. H. | Vos-Geelen, R. | 2008
Downloads: 997
Professionaliteit
Tuitjer, K.G. | 2001
Downloads: 2.007
analyse
Bussel, H. van | Tuitjer, K.G. | 2008
Downloads: 1.720
model
Jong, I. de | Schillemans, T. | Steen, M. van der | Twist, M. van | 2017
Downloads: 216
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.043
BIV/AO
Fiévez, P.A.M. | 1993
Downloads: 13.418
checklist
Roekel-Kolkhuis Tanke, I.R. van | 2001
Downloads: 373
analyse
Jeurissen, R.J.M. | Jonge, T.F. de | 2018
Downloads: 13
onderzoek
Cremer, H. | Groothengel, P. (journalist) | Prevaas, B. | Tak, Th. van der | 2016
Downloads: 456
interview